DOOH a cílové skupiny: u kterých je pravděpodobné, že bude fungovat nejúčinněji?

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist
Digitální out-of-home (DOOH) reklama se postupně stává jedním z nejvlivnějších médií v současném reklamním průmyslu. Její schopnost oslovit spotřebitele ve venkovním prostředí a nabídnout jim interaktivní a atraktivní reklamní sdělení přináší potenciál pro více cílových skupin. V tomto článku se podíváme na ty, pro které může být nejvhodnější.
  • Městští spotřebitelé: digitální OOH je ze své podstaty nejúčinnější pro městské spotřebitele. Tito lidé se neustále pohybují po městě, využívají městské prostředí pro trávení volného času po práci, pohybují se po silnicích, náměstích, letištích, nákupních centrech. Digitální obrazovky umístěné na těchto místech jim umožňují vidět reklamu v jejich přirozeném prostředí a upoutat jejich pozornost. Vysoké procento městských spotřebitelů je technicky zdatných a často otevřených novým zkušenostem, což zvyšuje pravděpodobnost, že si digitální OOH reklamy nejen všimnou a zapamatují, ale také na základě tohoto impulsu budou jednat.
  • Mileniálové: Tato generace narozená v letech 1981 až 1996 je digitálně orientovaná a aktivně se zapojuje do virtuálního i reálného světa. Digitální obrazovky vytvářejí nové příležitosti pro kreativní a inovativní reklamu, která oslovuje jejich zájmy a životní styl. Interaktivní prvky a personalizovaný obsah na digitálních obrazovkách mohou upoutat pozornost této generace a vytvořit zážitek, který si zapamatují.
  • Cestovatelé a turisté: Tito spotřebitelé se nacházejí ve velkých městech, na letištích a v turistických oblastech, kde je umístěna digitální OOH reklama. Nabízí užitečné informace o místních zajímavostech, ubytování, stravování a zábavě. Cestovatelé a turisté si těchto médií spíše všímají, a proto je pravděpodobnější, že budou na základě těchto informací jednat, protože jsou v nezatížené objevitelské náladě a jsou otevření.
  • Místní a menší podniky a značky: Menší podniky často hledají účinné a dostupné způsoby, jak oslovit místní cílovou skupinu. Digitální obrazovky umístěné v jejich okolí jim poskytují příležitost prezentovat své výrobky a služby a personalizace reklamy v místním kontextu zvyšuje šanci, že si místní spotřebitelé tohoto typu reklamy všimnou.
  • Velké značky a mezinárodní značky: které často využívají mediální plánování větších agentur pracujících s profesionálním plánovacím softwarem. Je to proto, že mohou přímo sledovat účinnost médií ve strategických nebo taktických plánech na základě dat. Mohou tak vyhodnotit, že kromě klasického mediálního mixu složeného z médií, jako je televize, rádio a digitál, přidání OOH a v posledních letech i digitální OOH (plánování samozřejmě probíhá sofistikovaně, s kvalitním briefem a spoustou parametrů) zvyšuje mediální parametry a výkonnost plánu. Ale například přidání vhodného OOH kanálu do mediálního mixu může potenciálně zvýšit dosah o desítky i stovky %. (Zdroj: Movia media, US Touch Points 2020, viz graf).

Podle společnosti Nielsen OOH a jejího průzkumu z roku 2022 je "OOH nejefektivnějším offline médiem pro podporu online aktivit, které přináší 4x více online aktivit na jednu zaplacenou jednotku než televize, rádio a tisk." (Zdroj: Nielsen OOH Online Activation)

Sumár: Digitální OOH má obrovský potenciál oslovit více cílových skupin. Při jeho plánování je však třeba analyzovat cílovou skupinu a přizpůsobit jí kreativu, sdělení a umístění v médiích. Celkově vzrůstá obliba DOOH díky její vysoké účinnosti. Je to dáno především jeho flexibilitou, kreativními možnostmi, interaktivním obsahem a schopností nabídnout něco nového a atraktivního pro dnes již sofistikovaného zákazníka.

Photo: Unsplash.com, Jon Cellier

Back to blog