Rok 2023 v OOH: co přinese? a co byste si rozhodně neměli nechat ujít?

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

OOH reklama mění své postavení ve světě reklamy - diverzifikuje se. Out-of-home se profiluje na OOH a DOOH /nebo dokonce Digital Out of Home. Také na Slovensku již nějakou dobu existuje kategorie DOOH v monitoringu mediální reklamy, což výrazně pomáhá mediálním plánovačům a marketérům, kteří chtějí mít o tomto segmentu přehled.

Klasický out-of-home? Ještě méně…

S přibývajícími lety se snižuje počet "čistých" OOH reklamních formátů, jako jsou billboardy, bannery, plakáty, a to nejen kvůli jejich efektivitě či neměřitelnosti nebo rozměru ekologie, ale také kvůli snížení vizuálního smogu (Bratislava). Často jsou klasické billboardy po několika týdnech doslova nevzhledné, přestože se je billboardové společnosti snaží udržovat.

V současné době zaplavují digitální obrazovky nebo citylighty veřejný prostor, zejména v nákupních centrech, na veřejných místech s vysokou hustotou lidí.

Trendy v digitální OOH reklamě v roce 2023 se výrazně orientují na technologie a inovace. Chcete-li se dozvědět, co je nového v segmentu OOH a DOOH, čtěte dále:

1.Anamorfní reklama / 3D reklama

Trend anamorfní reklamy se loni stal doslova virálním. Vzpomeňte si například na gigantickou 3D kočku v Tokiu, nádherné bubliny ve stohu Louise Vuitona, jejich spolupráci s Nike Airforce (NYC) nebo nejnovější spolupráci s japonskou umělkyní Yoyoi Kusama - to vše na gigantických formátech (Tokio), které divákovi poskytují možnost vnímat 3D rozměr.

Anamorfní reklama je typ DOOH reklamy, která se odehrává na velmi specifických venkovních obrazovkách, které jsou obvykle umístěny na budovách nebo zakřivených fasádách, aby vytvářely dojem, že obraz má hloubku, a vytvářely tak 3D efekt ze specifických úhlů ve veřejném prostoru.

Tento marketingový trend je oblíbený zejména v Asii, ale vše nasvědčuje tomu, že v roce 2023 bude celosvětově dále růst, protože i na veřejnost působí skutečně ohromujícím dojmem.

Značky pracují s vědomím, že náklonnost ke značce se vytváří a vyvolává především emocemi a vizuální zkušeností se značkou.

2. Reklama na základě polohy

Dalším letošním hlavním trendem digitální OOH je afinitní reklama založená na poloze - jak název napovídá, je založena na správné poloze. Co to konkrétně znamená?

Reklama, kterou vidíte na ulici, na autobusové zastávce nebo v nákupním centru, je svým sdělením, kreativou nebo načasováním přizpůsobena prostředí a publiku, což výrazně zvyšuje její afinitu, takže ji vnímáte jako důležitější, relevantnější, a proto je pravděpodobnější, že si ji zapamatujete nebo budete mít vyšší motiv k jednání (akci / nákupu - podle výzvy k akci).

Tento marketingový trend začíná být posilován technologiemi a zejména internetem věcí (IoT). Stále více měst je například vybaveno senzory, které sbírají informace o dopravě, kvalitě ovzduší nebo teplotě.

Všechna tato data pak mohou značky využít k nasazení specifické reklamy, která je spojena s aktuálními potřebami příjemce a jeho publikem. Pro marketéry je obzvláště skvělé, že shromážděná data mohou interně využívat i samotné značky k dalšímu rozvoji marketingové a obchodní strategie.

3. 360stupňové video nebo virtuální prohlídka

V dnešní době není žádným překvapením, že video je největším magnetem pro návštěvníky online platforem. Video v oblíbenosti předstihlo infografiky i články na blogu a 80 % marketingových odborníků tuto myšlenku potvrzuje a uvádí, že díky používání videa se výrazně zvýšil jejich přímý prodej.

Očekáváme, že v letošním roce bude 360º video jedním z nejpreferovanějších formátů, protože umožňuje příjemci sledovat situaci/objekt/objekt formou virtuální prohlídky ze všech úhlů, jako by byl na místě.

Tento formát se dosud více používal v online reklamě, ale jen velmi málo v OOH reklamě. To se však v roce 2023 změní a bude to jeden z nejzajímavějších marketingových trendů.

4. AR: rozšířená realita v reklamních službách

V roce 2021 společnost Snapchat provedla náhled toho, jak bude v blízké budoucnosti vypadat rozšířená realita ve "světě reklamy". Ve svém konceptu využívá velkoplošné OOH formáty s QR kódy; po jejich načtení měli kolemjdoucí možnost vidět působivé výjevy, jako je měsíční krajina, džungle nebo létající velryba. Cílem Snapchatu bylo propagovat svou aplikaci a filtry.

Letošní novinkou je pokračování propagační kampaně, která využívá unikátní virální trend rozšířené reality s ukázkou bizarních efektů jako prostředku k seznámení lidí s jiným pohledem na reálný svět.

Očekává se, že tento trend bude pokračovat a že se s rozšířenou realitou budeme ve světě každodenní reklamy (a OOH) setkávat stále častěji.

Snapchat Inc. 

5. Personalizovaná reklama 

Tento trend je jedním z nejdramatičtějších trendů v digitální OOH: cílem je přizpůsobit venkovní reklamu publiku.

To znamená, že inzerenti budou vytvářet personalizovanou venkovní reklamu a přizpůsobovat ji různým faktorům, jako je pohlaví, věk nebo historie prohlížení. To vše díky umělé inteligenci (AI).

Představte si formát OOH v podobě CLV, kolem kterého projdete na ulici a projevíte o něj zájem například kliknutím na webovou stránku nebo vyhledáním profilu na Instagramu: umělá inteligence získá vaše základní osobní údaje a shromáždí další informace o profilu potenciálního zákazníka, kterým pak může marketér přizpůsobit reklamu, takže se zvýší pravděpodobnost cílené reklamy.

Digitální a reálný svět zde skvěle spolupracují. Digitální reklama a tradiční reklama se tak budou stále více prolínat a spolupracovat.

Mimochodem, společnost DOOH Lurity již v roce 2016 zavedla podobný formát personalizované reklamy, v němž se na základě posouzení věku a pohlaví spouštěla relevantní reklama, ale to bylo v době před GDPR a všemocnou korunou s rouškou na tváři, která výrazněji zasahovala do života médií a spotřebitelů.

6. Méně klasické OOH, více digitální OOH

Je již notoricky známo, že formáty DOOH jsou mnohem atraktivnější a přitahují více pozornosti než běžné statické OOH, protože přehrávají videa nebo otáčejí obrázky. Další rozdíl spočívá v rotaci: médium DOOH může přehrávat "kolotoč" reklam, a tak nabízet různorodý obsah a přitahovat pozornost dalšími a dalšími reklamami.

Tento DOOH je nyní všude tam, kde je vyšší výskyt lidí - ať už v pohybu, nebo naopak v klidu: v OC, na poštách, v tělocvičnách, vlacích, wellness, na odpočívadlech, ve výtazích.

7. Integrace mobilních zařízení do venkovní reklamy

O chytrých telefonech jako součásti kooperativního marketingu jsme se již zmínili. Skenování QR kódů nebo sledování chytrých telefonů v rámci reklamních taktik je jen několik příkladů. Chytré telefony mají v tomto typu reklamy velký potenciál, protože s jejich pomocí lze vymyslet velmi účinné a slibné strategie.

Jednou ze značek, která tuto teorii nejlépe demonstrovala, je Burger King se svou kampaní "Burn That Ad" v Brazílii.

Tato kampaň spočívala v instalaci různých pixelových billboardů na různých místech, které měly lidi motivovat k objevení jejich skutečného sdělení - pomocí chytrého telefonu. Za tímto účelem byla v aplikaci Burger King zpřístupněna funkce rozšířené reality/AR, do které se načetla daná deska a zobrazil se vizuální efekt jejího hoření.

Když nápis shořel a zmizel, objevil se titulek, že jste vyhráli Whopper zdarma. Jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších a nejkreativnějších příkladů kombinace DOOH, rozšířené reality a používání chytrých telefonů.

8. Inovace v pohyblivé OOH

Dalším trendem v OOH jsou tzv. mobilní billboardy, a to jak s digitálními, tak s tradičními prvky. Tento druh reklamy není ničím novým, ale zdá se, že zažívá renesanci.

Mobilní reklama ve stylu billboardů se ukázala jako velmi účinná, a to do té míry, že podle Americké asociace venkovní reklamy (Outdoor Advertising Association of America) dosahuje 97 % návratnosti investic. Obvykle se umísťují na autobusy a taxíky.

Nejpozitivnější a nejzajímavější na tomto typu marketingu je, že sdělení může oslovit mnohem více lidí, protože není statické.

V rámci tohoto typu reklamy můžeme najít různé alternativy, jako je například wrap-around reklama, která zcela pokrývá povrch vozidla.

Existuje mnoho možností mobilního billboardu, které závisí na kreativitě značky a na tom, jaký dopravní prostředek zvolíte ke komunikaci.

9. DOOH - nejen efektivnější, ale také cenově dostupnější.

Víme, že náklady spojené s výrobou a logistikou klasických OOH, jako jsou megaboardy, stěny a billboardy, jsou vysoké - nákladná výroba často způsobuje, že je toto médium pro malé a střední podniky zcela nedostupné.

Dobrou zprávou DOOH je nákladová efektivita: rezervace a výběr jsou okamžité. Příprava vizuálu probíhá v digitální podobě s možností animace nebo videa - opět žádné výrobní náklady (kromě kreativy) a nejlepší zprávou je, že samotné médium je vysoce efektivní a jeho CPT je často nižší než u bannerové reklamy (!). To považujeme za nejlepší přínos DOOH.

Navíc nemusíte mít kampaně nasazené po dobu kalendářního měsíce nebo dokonce 2 týdnů, pokud se taktika neujme. V samoobslužném a jednoduchém softwaru si můžete sami vybrat místa v rámci země.

Back to blog