Vánoce jsou tady a prodeje přitvrzují: značky cílí komunikaci na své publikum tam, kde a kdy ji potřebuje.

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Značky a inzerenti jsou v plném proudu v komunikaci vánoční nabídky. Specializovaný maloobchod je mistrem cílené komunikace a při přípravě na náročnou vánoční sezónu zohledňuje řadu spotřebitelských trendů: od snižování výdajů a tlaku na spotřebu v prostředí ekonomické nejistoty, přes řešení hrozících problémů v dodavatelském řetězci až po pokračující boom online.

Supermedium s názvem DOOH (digital out-of-home)

Díky možnostem rychlé aktivace tohoto flexibilního média a jeho cílovému publiku je DOOH atraktivní nejen pro maloobchodníky, kteří mohou dokonale fungovat v neustále se měnícím prostředí a zároveň trvale soutěžit o podíl na trhu. Je určena všem, kteří chtějí komunikovat moderním a efektivním způsobem.

Flexibilita na neustále se měnícím trhu

Jednou z hlavních výhod DOOH pro marketéry je možnost měnit kampaň v krátkém čase a také ji aktivovat ve vybraných dnech (týdnech) podle toho, kde a kdy bude mít nejsilnější dopad. Značky mohou v průběhu kampaní obměňovat svou kreativu (vizuály, videa) na základě prodejních trendů nebo měnit sdělení v reklamách podle potřeby. Potřeba agilního mediálního plánování nebyla nikdy důležitější. DOOH umožňuje flexibilně plánovat a upravovat mediální mix podle toho, jak se v průběhu času mění nabídka.

Díky této úrovni flexibility může například obchod OC operativně spustit kampaň, která zákazníky nasměruje přímo do nejbližší prodejny, propagovat časově citlivé nabídky, jak se vyvíjejí, a dokonce upozornit na odpočítávání do klíčových svátků, aby vytvořil pocit naléhavosti, a zároveň mít možnost přizpůsobit (sdělení, vizuály, další plánování médií) kampaň na základě interních změn a priorit.

Live feed - skvělý nástroj DOOH pro změnu nabídek, propagačních akcí, katalogových nabídek, médií a prodeje.

DOOH tak poskytuje nejen možnost zobrazovat měnící se a přizpůsobená kreativní sdělení masám a zvyšovat tak povědomí o značce, ale také umožňuje cílit na návštěvníky, aby doslova interagovali s vaší měnící se nabídkou online.

Představte si například, že je Black Friday nebo Cyber monday a vy jako prodejce potřebujete propagovat výprodejové produkty, jejichž stav se neustále mění. Máte k dispozici skvělé médium, které prostřednictvím živého vysílání umožňuje přenášet vaši nabídku online na obrazovky DOOH v obchodním centru přímo k cílové skupině nakupujících.

Pomocí živého vysílání aktivujete své cílové publikum přímo tam, kde se nachází, a to přesně těmi zprávami, které mu potřebujete sdělit, a v době, kdy cílové publikum nejraději činí nákupní rozhodnutí.

Pokud jde o DOOH, existuje nespočet typů míst, kde se vaše cílová skupina pohybuje, takže značky mohou oslovit spotřebitele v průběhu celého dne tam, kde a kdy je to nejpravděpodobnější - na cestě do/z práce, při procházce nákupními centry s vysokou návštěvností, u benzinové pumpy, ve finess nebo v lázních.

Vzhledem k flexibilitě tohoto média existuje řada zajímavých strategických aktivačních taktik, které značky používají k dosažení výsledků prostřednictvím OOH. Značky mohou například zapnout DOOH média propagující nabídky na novou zimní produktovou řadu, když na některých trzích klesnou teploty apod.

Celkově jsou možnosti cílení v rámci DOOH slušným jackpotem, protože toto médium umožňuje značkám bezproblémově pracovat s dnešními měnícími se spotřebitelskými trendy a preferencemi a zároveň využívat své kampaně velmi cíleně, aby maximalizovaly zásah, a tím i výsledky. Budoucnost tomuto médiu přeje:)

Chcete-li naplánovat SK, CZ a BIS DOOH, zkuste kampaň na: portal.lurity.com

Photo by freestocks on Unsplash

Back to blog