Najnovšie štúdie OAAA Nielsen dokazujú: out-of-home vytvára vysoký engagement cieľovej skupiny!

 • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Najnovšie štúdie z augusta 2020 spoločnosti OAAA Nielsen dokazujú, že digitálne out-of-home (DOOH) nosiče vykazujú vysoký stupeň engagement-u a je silným triggerom v nákupnom procese zákazníka.

Prieskum v skutočnosti potvrdil, že zákazníci, ktorí zachytia správu cez DOOH s vysokou pravdepodobnosťou navštívia predajné miesto a dokonca až 80% z nich nákup aj uskutoční.

Dve nové štúdie Nielsen DOOH skúmali v USA na popredných trhoch správanie zákazníkov, ktorí pravidelne trávili čas cestovaním a teda ich reakcie na formáty digitálnej OOH reklamy vrátane digitálnych boardov, billboardov, citylights, OOH na letiskách, v MHD a na tranzitných miestach medzi ktoré spadajú železnice, metro, a taxi.

Takmer dve tretiny cieľovej skupiny DOOH sa zapojilo do merania reakciou najmenej na jedno médium. Medzi tieto akcie patrili nasledovné: návšteva webových stránok inzerenta, návšteva obchodu alebo miesta promotion, pozretie príspevku na sociálnej sieti alebo blogu a ďalšie. Prieskum tiež zistil, že DOOH oslovil viac ako polovicu cieľovej skupiny prieskumu k akcii na svojich mobilných zariadeniach.

Výsledky štúdie zdôrazňujú dôležitosť DOOH v budovaní hodnoty značky. V súčasnosti v dobe rýchlo sa meniaceho trhu DOOH nielenže výrazne buduje povedomie o značke a angažovanosť spotrebiteľov, ale ponúka aj flexibilitu a bezprostrednosť, ktorá je pre značky v súčasnom prostredí ešte cennejšia. Ako všetky formy OOH, aj tu si zákazníci všimnú DOOH, zapoja sa doň a nakoniec reagujú nákupom.

Kampane OOH pôsobia 24/7, sú stále prítomné, zatiaľ čo DOOH poskytuje ďalšiu pridanú hodnotu komunikácie a teda aj príležitosť. Digitálna platforma totiž umožňuje značkám rýchlo sa prispôsobiť možnosťou výmeny vizuálu či videa a špeciálnych messages, čo funguje ako optimalizácia kreatívnych správ pre cieľové publikum na základe rôznych spúšťačov.

Pár čísel, ktoré potvrdia oprávnené miesto OOH a DOOH v mediálnom mixe:

Medzi spotrebiteľmi, ktorí si všimnú digitálne billboardy

 • 52% registrovalo DOOH s promotion informáciami značky
 • 57% z nich okamžite po prezretí reklamy promo miesto navštívilo
 • 93% ľudí, ktorí navštívili promo miesto aj nákup uskutočnilo

Po tom, čo cieľová skupina zaregistrovala reklamu na DOOH, 52% z nich na svojich smartfónoch spravilo akciu (engagement).

Výsledky prieskumu uvádzajú nasledovné reakcie cieľovej skupiny na DOOF (digital street furniture, pozn: MHD panely, urban panels / street displeje, metro panely, držiaky na bicykle...):

 • 51% z nich toto médium zaregistrovalo
 • 65% navštívilo miesto promotion
 • 92% z nich uskutočnilo nákup
 • 62% cieľovej skupiny so smartfónmi sa zapojilo do promovaných akcií

Medzi spotrebiteľmi, ktorí zaregistrujú digitálnu reklamu na železniciach /v metre / vo vlaku

 • viac ako 50% si všimne samotnú reklamu
 • 48% z nich okamžite po prezretí reklamy promo miesto navštívilo
 • viac ako 80% ľudí, ktorí navštívili promo miesto aj nákup uskutočnilo
 • približne 60% cieľovej skupiny so smartfónmi sa zapojilo do promovaných akcií

Zdroje: 

OAAA’s Nielsen research, August 2020 Nielsen DOOH – Billboards, Street Furniture, Place-Based and Airports

OAAA’s Nielsen research, August 2020 Nielsen DOOH – Transit

Back to blog