Help Center
to Help center dasboard

Jak spustit kampaň

Jak spustit reklamní kampaň

V seznamu kampaní klikněte na tlačítko VYTVOŘIT KAMPAŇ.