Help Center
to Help center dasboard

Ako spustiť kampaň

Ako spustiť reklamnú kampaň

V zozname kampaní kliknite na tlačítko VYTVORIŤ KAMPAŇ.