Lurity planovaci softver

Aké sú možnosti merania OOH kampane

Profile picture for user Tomas Tiefenbach CEO
Tomáš Tiefenbach CEO

Veľkou výhodou reklamy na LURITY oproti tradičným formám indoor/outdoor reklamy je merateľnosť. Všetky reklamné plochy LURITY sú vybavené kamerou, ktorá dokáže detekovať tvár okoloidúceho a merať napríklad dĺžku očného kontaktu.

Samozrejme, celý monitoring je striktne anonymný a preto ako inzerent alebo prevádzkovateľ máte prístup iba ku kumulovaným štatistikám a nie k jednotlivým interakciám.

Štatistiky interakcií dokážete cez administračné rozhranie LURITY sledovať takmer v reálnom čase. Reklamné plochy sú neustále online, takže systém pravidelne dostáva a aktualizuje dáta o sledovanosti každej jednotlivej reklamy.

Ako inzerent máte možnosť získať podrobný prehľad o sledovanosti všetkých kampaní alebo samostatnej kampane. Z pohľadu prevádzkovateľa reklamné plochy je možné vyhodnocovať sledovanosť celej lokality alebo jednotlivej obrazovky.

Pozrime sa teraz spoločne na to, aké prehľady je možné “vyťažiť” z LURITY.

Časové obdobie

Prvou možnosťou je výber sledovaného obdobia. Na výber sú nasledovné možnosti:

 • Celé obdobie (ktoré je zároveň aj základné nastavenie)
 • Tento mesiac
 • Minulý mesiac
 • Tento týždeň
 • Minulý týždeň
 • Dnes
 • Včera
 • Vlastné nastavenie s filtrom na dátumy OD-DO

Na horizontálnej X-osi sa zobrazuje vždy vybrané časové obdobie. Priamo v grafe sa nastavuje typ dát, ktoré sa majú zobraziť na Y-osi:

 • Spotreba za prevádzku reklám v EUR
 • Videnia reklamy
 • Prehratia reklám
 • Priemerná cena za jedno videnie reklamy

Web rozhranie taktiež umožňuje zvoliť si časovú jednotku vykresleného grafu:

 • Dni
 • Týždne
 • Mesiace
 • Roky

Demografický report

Reklamné plochy LURITY sú vybavené kamerou a softvérom, ktorý dokáže na základe tvárových čŕt vyhodnotiť približný vek a pohlavie osoby. Vďaka tomu sa môžete ako prevádzkovateľ plochy dozvedieť, aká je demografická skladba návštevníkov Vašej prevádzky .

Z pohľadu inzerenta majú tieto dáta tiež obrovskú hodnotu, nakoľko v kombinácií s umelou inteligenciou LURITY umožňujú automaticky osloviť cieľovú skupinu na správnom mieste a v správnom čase.

Demografický report dáva prehľad o absolútnom a percentuálnom množstve videní mužov a žien v jednotlivých vekových skupinách:

 • 16-24 rokov
 • 25-34 rokov
 • 35-44 rokov
 • 45-54 rokov
 • 55-64 rokov
 • >65 rokov

Z dôvodu GDPR nie je možné spracovávať osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov, preto systém LURITY osoby v mladších vekových kategóriách nezaznamenáva ani nevyhodnocuje.

Graf demografie umožňuje tieto videnia rozlíšiť podľa toho, či sa zhodovali alebo nezhodovali s cieľovou skupinou zákazníkov, ktorú inzerent vybral v cielení kampane:

 • Spoplatnené videnia ktoré sa zhodovali s cieľovou skupinou kampane
 • Nespoplatnené videnia, ktoré sa nezhodovali s cieľovou skupinou kampane
 • Všetky videnia kde sú platené aj neplatené interakcie

Geografický report

Vzhľadom na to, že reklamné kampane zvyčajne prebiehajú na mnohých miestach súčasne, je dôležité mať prehľad o tom, kde majú reklamy najvyššiu sledovanosť. Na tento účel slúži práve geografický report.

Na mape sú zobrazené farebné body od najsvetlejšej farby (znázorňujúcej najmenej videní) po najtmavšiu farbu (najviac videní). Ak prejdete kurzorom nad konkrétny bod zobrazí sa názov lokality, mesto a počet videní dosiahnutých na označenej lokalite.

Exponované časy

Tento graf je zaujímavý najmä pre prevádzkovateľov obrazoviek, ktorí sa z neho môžu dozvedieť silné a slabé časy prevádzky. Nemenej zaujímavý je aj pre inzerentov, ktorí sa z neho dozvedia v ktorých dňoch a časoch reklama zasiahla najviac ľudí.

Na X-osi sú hodiny na Y-osi sú dni v týždni. Graf umožňuje prepínanie:

 • Videnia reklám
 • Spotrebu (pre inzerentov) / Zárobok (pre prevádzkovateľov)

Retencia publika

Zaujíma Vás z pohľadu prevádzkovateľa ako dlho sa návštevníci v priemere pozerali na danú plochu? Alebo z pohľadu inzerenta ako dlho sa potenciálni zákazníci pozerali na Vaše reklamy? Graf retencie publika Vám to odhalí.

Na X-osi je zobrazená dĺžka sledovania a na Y-osi počet ľudí ktorí dopozerali vizuál do daného času. Po prejdení kurzorom cez graf sa dozviete presné číslo, aká veľká časť publika dopozerala vizuál napríklad do 2. sekundy.

Back to blog