Loader Logo
Menu
Login / Registrácia
1
Čo je to reklamná platforma LURITY?
Reklamná platforma LURITY je niečo ako trhovisko s reklamou, ktoré prepája (vás) inzerentov s prevádzkovateľmi digitálnych reklamných plôch. Ako inzerent si môžete jednoducho cez web rozhranie nahrať svoje reklamy a po ich schválení naším administrátorom okamžite cez ňu začať oslovovať potenciálnych zákazníkov.
2
V čom je najväčšia výhoda LURITY oproti inzercii na iných reklamných obrazovkách?
Najväčší rozdiel je v rýchlosti s akou dokážete spustiť vašu reklamnú kampaň. Stačí vám na to iba pár kliknutí myšou alebo ťuknutí v našej mobilnej aplikácií a už o chvíľu môžete osloviť potenciálnych zákazníkov vašou reklamou. Vaše reklamy sa zobrazia iba na obrazovkách, ktoré sú v rámci geografického regiónu, ktorý chcete osloviť. Navyše, vďaka najmodernejšej kamerovej technológii dokážeme vyhodnocovať sledovanosť každej reklamy. O úspešnosti vašej reklamnej kampane teda budete mať rovnaký prehľad, na aký ste zvyknutí z inzercie cez Internetové PPC reklamné systémy.
3
Akým spôsobom si LURITY účtuje za inzerciu?
Na rozdiel od iných reklamných systémov s obrazovkami, na LURITY neplatíte za umiestnenie reklamy ani čas zobrazenia reklamy, ale iba za jej skutočné videnie. To znamená, že ak sa na obrazovke zobrazí vaša reklama a nikto sa na ňu nepozrel, neplatíte vôbec nič. Ak vašu reklamu uvidia 3-ja ľudia po dobu minimálne 1 sekundy, platíte iba za 3 videnia.
4
Čo je považované za “videnie”? Je to každý zákazník ktorý ide okolo obrazovky?
Za videnie považujeme, keď sa človek pozrie na reklamnú obrazovku na minimálne sekundu. Sekunda sa síce zdá byť ako krátka doba, človek však je schopný aj behom krátkeho časového úseku vyhodnotiť, či ho vizuálne posolstvo zaujalo a má záujem sa dozvedieť viac alebo bez záujmu odkráča ďalej. V každom prípade, sme presvedčení, že platba za videnie je ďaleko férovejší model ako platiť za reklamný čas bez ohľadu na sledovanosť.
5
V čom je pre nás výhodnejšie platiť za videnie oproti platbe za reklamný čas?
Predstavte si, že si predplatíte 5000 reklamných spotov u inej spoločnosti na obrazovke v nákupnom centre. Reklamná spoločnosť vám povie, že návštevnosť nákupného centra je 30tisíc ľudí denne a kedže ich zariadenie sa nachádza vo vnútri nákupného centra, mali by ste za neho platiť vysokú sumu. Realita je však taká, že skutočný počet ľudí, ktorí prejdú okolo zariadenia, tvorí iba malý zlomok celkovej dennej návštevnosti nákupného centra. Každé zariadenie má úplne inú sledovanosť pri ktorej rozhoduje najmä jeho vhodné umiestnenie, veľkosť, atď. Navyše návštevnosť nákupného centra kolíše každý deň a aj každé zariadenie má inú sledovanosť. Vo výsledku takto dostanete mačku vo vreci. Naproti tomu, keď platíte iba za videnia, viete presne čo za svoje peniaze dostávate ;-)
6
Koľko stojí jedno videnie reklamy?
Cena za videnia sa neriadi žiadnym fixným cenníkom. Náš systém ju stanovuje pre každé zariadenie automaticky na základe dennej sledovanosti a aktuálneho dopytu zo strany inzerentov o dané reklamné zariadenie. Veríme, že najférovejší spôsob stanovenia ceny za videnie je, ak si ju stanoví samotný trh na základe dopytu a ponuky.
7
Keďže cena za videnie nie je fixná, môžem si stanoviť koľko chcem zaplatiť za reklamu?
Samozrejme chápeme, že chcete mať svoje marketingové náklady pod kontrolou. Máte preto možnosť stanoviť si denný budget na reklamu, ktorý za žiadnych okolností nebude presiahnutý. Takisto máte možnosť stanoviť si maximálnu cenu videnia, ktorú ste ochotní zaplatiť. V prípade, že aktuálna cena za videnie prekročí vami stanovenú maximálnu cenu videní, vaša reklama sa prestane zobrazovať na danom zariadení a reklamný budget sa presunie na ostatné zariadenia v rámci vybraného regiónu, kde je cena za videnia nižšia.
8
Viete mi dopredu povedať, koľko ľudí uvidí našu reklamu?
Áno, ale iba približne. Je to z toho dôvodu, že nikdy dopredu nevieme, koľko ľudí v daný deň pôjde okolo reklamného zariadenia alebo aký bude v daný deň dopyt zo strany inzerentov o danú reklamnú plochu. Využívame však šikovnú umelú inteligenciu, ktorá s určitou pravdepodobnosťou dokáže predpovedať, koľko ľudí by mohlo vašu inzerciu za daný reklamný rozpočet uvidieť. Tento odhad určite oceníte pri plánovaní vašej reklamnej kampane.
9
Ako je možné reklamu cieliť na konkrétnych zákazníkov?
Reklamná platforma LURITY umožňujeme cieliť reklamu geograficky - na mape si vyberiete oblasť, v ktorej chcete zobrazovať vašu reklamu zákazníkom a systém vám automaticky vyberie reklamné zariadenia, ktoré do tejto oblasti spadajú. Pre každú kampaň je možné si vybrať produkty, ktoré sa v nej majú zobrazovať a tak vytvoriť kampaň pre každú pobočku napr. na základe skladových zásob.
10
Ako rýchlo dokáže riešenie vyhodnotiť odozvu bežiacej reklamnej kampane?
Reklamné plochy neustále komunikujú cez Internet s našimi servermi, takže pravidelne dostávame aktuálne dáta o sledovanosti každej jednotlivej reklamy. Po prihlásení na naše administračné web rozhranie máte možnosť tieto zmeny priebežne sledovať a ak je to potrebné, upraviť reklamnú kampaň alebo samotný vizuál produktov.
11
Kedy zaplatíme za našu reklamu a ako prebieha platba?
Po vytvorení prvej reklamnej kampane budete vyzvaní na vloženie údajov z platobnej karty. Údaje z tejto karty budú uložené na zabezpečenom mieste u poskytovateľa platobných riešení Braintreepayments. Po uložení karty z nej budú stiahnuté prostriedky na prevádzku kampane do konca kalendárneho mesiaca. Ak ste nastavili kampaň s budgetom €1 denne a dĺžku trvania 5 dní, stiahneme vám z karty iba €1 x 5 dní = €5. Ak ste však túto istú kampaň nastavili 1. januára s dĺžkou trvania 1 rok, stiahneme vám prostriedky maximálne do konca januára (resp. €1 x 31 dní = €31). V každom prípade, pred platbou budete vyzvaní na potvrdenie, takže vždy budete presne vedieť, koľko prostriedkov sa vám z karty stiahne.
12
Ak sa všetky peniaze z kampane neminuli, kedy a ako mi ich vrátite?
Táto situácia môže nastať v prípade, ak ste prerušili práve bežiacu kampaň ešte pred koncom zúčtovacieho obdobia. V tomto prípade sa prostriedky po konci zúčtovacieho obdobia presunú do formy kreditu, ktorý môžete použiť na spustenie inej kampane, alebo si kredity jednoducho nechať preplatiť späť na svoj účet.
13
Ako prebieha schvaľovanie reklamnej kampane a kto to robí?
Všetky produkty v reklamnej kampani po jej zaplatení musia prejsť procesom schvaľovania. Naši administrátori skontrolujú každý jeden produkt, či spĺňa pravidlá inzercie platformy LURITY - napríklad či je zaradený v správnej kategórii, či produkt nespadá pod zakázanú inzerciu, atdˇ. Schvaľovací proces reklamnej kampane trvá zvyčajne do 24 hodín od jej vytvorenia.
14
Čo môže byť príčinou neschválenia mojej reklamy?
Vzhľadom na to, že platforma LURITY využíva reklamné obrazovky, ktoré sú umiestnené u našich partnerov, je našou povinnosťou dbať na ich záujmy a dobré meno. Z toho dôvodu blokujeme reklamy, ktoré nespĺňajú vizuálne kritéria alebo Obchodné podmienky podľa ktorých sa riadenia pravidlá inzercie na reklamnej platforme LURITY.
15
Aké produkty nie je možné na reklamnej platforme propagovať?
V reklamnej sieti LURITY nie je možné propagovať reklamy, ktoré nespĺňajú vizuálne kritéria a ani reklamy, ktoré spadajú do kategórie zakázaných reklám. Reklamy, ktoré spadajú do kategórie podliehajúcej obmedzenia, je zvyčajne možné inzerovať, avšak podliehajú prísnejšiemu schvaľovaniu.
16
Ako postupovať v prípade, že niektorý z mojich produktov nebol schválený?
Predtým, ako sa rozhodnete inzerovať na reklamnej platforme LURITY odporúčame si naštudovať Obchodné podmienky a v nich uvedené pravidlá inzercie. V prípade, že dôvodom bola napríklad nekvalitná fotografia produktu, môžete nahrať novú a proces schvaľovania sa automaticky zopakuje. Ak bol však dôvod neschválenia ten, že produkt spadá medzi reklamy podliehajúcej obmedzeniam, odporúčame kontaktovať nášho administrátora.
17
Ako náročné je korigovať bežiacu kampaň?
Zmena napríklad geografického cielenia kampane je záležitosť iba pár kliknutí - otvoríte vytvorenú kampaň, zmeníte lokalitu na mini-mape a kampaň opätovne uložíte. Podobne jednoducho je možné zmeniť produkty v kampani, denný budget alebo maximálnu cenu za videnie.
18
Aké osobné údaje o okoloidúcich tento systém zbiera a aké to má pre nás právne dôsledky?
V informačnom systéme sa spracúvajú osobné údaje podľa:
§ 37 písm. b) - osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a d) zákona
§ 37 písm. a) - osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) zákona

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o, ktorá má z Úradu na ochranu osobných údajov SR potvrdenie o osobitnej registrácie na zber a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť je taktiež oprávnená výstupy zo spracovania osobných údajov v obmedzenej forme poskytovať tretím stranám, v tomto prípade vám ako inzerentom. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o, od vašej spoločnosti sa nevyžaduje osobitná registrácia.
1
Čo je to reklamná platforma LURITY?
Reklamná platforma LURITY veríme prinesie budúcnosť do sveta reklamných obrazoviek. Túto platformu by sme mohli prirovnať k trhovisku s reklamou, ktoré spája inzerentov s prevádzkovateľmi digitálnych reklamných plôch (teda vás). Inzerenti majú vďaka tejto platforme možnosť osloviť svojich zákazníkov a vy máte možnosť z tejto inzercie získať podiel a zarábať.
2
Reklamné obrazovky nám už ponúkali, v čom je táto platforma iná?
Reklamné plochy našich partnerov sme vybavili najmodernejšou kamerovou technológiou rozpoznávania tvárí na vyhodnotenie sledovanosti reklamnej plochy. Navyše vďaka umelej inteligencii dokážeme presnejšie cieliť reklamu a automaticky zvyšovať úspešnosť reklamných kampaní. Naši inzerenti majú preto silnejšiu motiváciu inzerovať cez nás keď vedia, že platia iba za skutočné výsledky. Vyšší záujem zo strany inzerentov sa prejavuje vyššími preinzerovanými budgetmi, čo znamená zaujímavejšie provízie z inzercie pre vás.
3
Ako sa dozviem, koľko sme za daný mesiac na inzercii zarobili?
K našim partnerom sa snažíme byt maximálne transparentní, preto ihneď po uzatvorení zmluvného vzťahu od nás získate prístup do vášho administračného účtu. Cez naše web rozhranie si okrem iného budete môcť pozrieť štatistiky vášho reklamného zariadenia - akú má sledovanosť a koľko vám už zarobilo.
4
Môžem ovplyvniť aké reklamy sa budú na mojom zariadení zobrazovať?
Samozrejme. Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie produktov, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné. Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa tieto vybrané konkurenčné produkty zobrazili na vašich obrazovkách. O kontrolu ostatných produktov sa pravidelne stará náš tím administrátorov, ktorí dohliadajú na to, aby reklamy boli v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a pravidlami inzercie.
5
Môže konkurencia inzerovať na našich zariadeniach?
Nemôže. Mysleli sme aj na túto nechcenú situáciu, preto sme do nášho rozhrania zabudovali ochranný mechanizmus, ktorý jej v tom zabráni. Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie produktov, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné. Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa tieto vybrané konkurenčné produkty zobrazili na vašich obrazovkách.
6
Čo musíme urobiť pre to, aby sme mohli začať zarábať?
V prvom rade, potrebujete mať nainštalované reklamnú plochu ktorá sa skladá z LCD obrazovky na zobrazovanie reklamy, počítača s LURITY aplikáciou a USB kameru na vyhodnocovanie sledovanosti reklám. Tieto zariadenia je možné zakúpiť od našich partnerov, ktorí k nim štandardne poskytujú aj inštaláciu a hardvérový servis priamo na vašej prevádzke.

V prípade prevádzok s veľmi vysokou návštevnosťou dokonca poskytujeme špeciálnu formu financovania na tento účel - splátka za prenájom zariadenia sa odpočíta priamo z vašej provízie, takže na tom môžete iba zarobiť.

V druhom rade, kedže zariadenia pravidelne komunikujú s našim serverom a posielajú dáta o sledovanosti reklamy, je potrebné z vašej strany zabezpečiť stabilné pripojenie na Internet.

Ak máte zariadenia nainštalované a pripojené na Internet, už vám nič nebráni v tom, aby ste začali zarábať na návštevnosti vašej prevádzky.
7
Ako rýchlo dokážete u nás nainštalovať vaše zariadenia?
Zariadenia štandardne inštalujú naši zmluvní partneri do 30 dní od podpísania zmluvy kdekoľvek v rámci SR.
8
Koľko môžme zarobiť vďaka reklamnej platforme LURITY?
Naši partneri majú nárok na 50% zo sumy, ktorá sa preinzeruje na ich zariadeniach. Objem inzercie je závislý od dopytu o dané zariadenia zo strany inzerentov a sledovanosti reklamnej plochy. Vzhľadom na to, že tieto faktory je možné iba veľmi ťažko predpovedať, váš skutočný zárobok nedokážeme vopred určiť.
9
Ako a kedy nám vyplatíte zarobené peniaze?
Zarobené peniaze vyplácame štandardne do 10 dní od konca kalendárneho mesiaca. Priamo cez administračné rozhranie si môžete sami vybrať, kam chcete peniaze poslať - či na svoj PayPal alebo bankový účet.
10
Aké náklady budeme mať s prevádzkou reklamných obrazoviek?
V prípade, ak máte zariadenie prenajaté od nás, okrem prenájmu, výdavkov za elektrinu a pripojenie zariadení na Internet nebudete mať s ich prevádzkou žiadne ďalšie náklady.
11
Čo v prípade, že moja reklamná obrazovka nebude dosť zarábať?
V prvom rade doporučujeme poradiť sa s nami, aby sme sa spolu pokúsili nájsť vhodné riešenie. Najjednoduchším riešením môže byť presunutie zariadenia na iné miesto v rámci vašej prevádzky. V prípade, že nebudeme spoločne schopní nájsť pre vaše zariadenie lepšie miesto, máte možnosť od Zmluvy o prenájme odstúpiť po zaplatení inštalačného poplatku (počas viazanosti zmluvy) alebo bez poplatku (po uplynutí viazanosti zmluvy).
12
Kto má zodpovednosť za reklamné zariadenie?
Za zariadenie má zodpovednosť v prvom rade jeho nájomca, teda vaša spoločnosť, ak ho máte od nás prenajaté. To znamená, že zariadenie je potrebné zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo poškodeniu.
13
Ako sú riešené prípadné poruchy zariadení?
Technické poruchy zariadení riešia naši technickí partneri. V prípade, že máte zariadenie prenajaté od nás a technická porucha nevznikla cudzím zavinením, sú tieto poruchy odstránené bezplatne priamo na mieste vašej prevádzky.

Softvérové poruchy na aplikácii LURITY rieši spoločnosť LURITY, s.r.o. na svoje náklady. Je aj v našom záujme, aby reklamné obrazovky fungovali nepretržite, preto sa všetky poruchy snažíme odstrániť v čo možno najkratšom termíne.
14
Je možné na reklamných obrazovkách umiestnených v našej prevádzke inzerovať iba naše produkty?
Áno, je to možné. V tomto prípade ale prídete o možnosť zarábať na reklamných plochách. Podmienkou je taktiež vlastniť reklamné obrazovky alebo si ich prenajímať od spoločnosti LURITY, s.r.o.
15
Aké osobné údaje o okoloidúcich tento systém zbiera a aké to má pre nás právne dôsledky?
V informačnom systéme sa spracúvajú osobné údaje podľa:
§ 37 písm. b) - osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a d) zákona
§ 37 písm. a) - osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) zákona

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o, ktorá má z Úradu na ochranu osobných údajov SR potvrdenie o osobitnej registrácii na zber a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť je taktiež oprávnená výstupy zo spracovania osobných údajov v obmedzenej forme poskytovať tretím stranám, v tomto prípade vám, ako reklamným partnerom. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o, od vašej spoločnosti sa nevyžaduje osobitná registrácia. Vašou povinnosťou je iba označiť monitorovaný priestor nálepkou (dodá vám ju LURITY) a rozšíriť váš aktuálny bezpečnostný projekt o kamerový monitoring.
Stránka používa cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie používateľskej skúsenosti. Ďalším prehliadaním webu súhlasíte s používaním súborov cookies v zmysle Ochrane súkromia.
súhlasím