Loader Logo
Menu

Často kladené otázky

1
Čo je to reklamná platforma LURITY?
Reklamná platforma LURITY prepája inzerentov s prenajímateľmi digitálnych reklamných obrazoviek. Vďaka našej platforme môžete merateľnou formou osloviť svojich zákazníkov kdekoľvek sa naše obrazovky nachádzajú.
2
V akom formáte musia byť reklamné vizuály?
Obrázkové reklamy musia spĺňať nasledovné parametre:
Formát: .jpg alebo .png
Rozlíšenie: fullHD alebo 4K
Kvalita: najvyššia kvalita kompresného formátuPomer strán: 16:9
Orientácia: horizontálne (min. 1080x1920px) alebo vertikálne (min. 1920x1080px)
Maximálna veľkosť súboru: 5MB

Video reklamy musia spĺňať nasledovné parametre:
Formát: .mp4
Rozlíšenie: fullHD alebo 4K
Kvalita: najvyššia kvalita kompresného formátu
Pomer strán: 16:9
Orientácia: horizontálne (min. 1080x1920px) alebo vertikálne (min. 1920x1080px)
Maximálna veľkosť súboru: 100MB
Dĺžka videa: max. 15 sekúnd
3
Aký je minimálny rozpočet na reklamu a minimálna dĺžka kampane?
Na LURITY je možné inzerovať už s rozpočtom od 1 eura na deň. Minimálna dĺžka trvania kampane je 1 deň.
4
Aký je ideálny rozpočet na reklamu a ideálna dĺžka kampane?
Ideálny rozpočet a trvanie kampane nie je možné generalizovať. Záleží najmä od cieľov vašej kampane, teda koľko ľudí potrebujete osloviť a ako rýchlo.

Napríklad, ak práve potrebujete rýchlo vypredať konkrétne produkty, má zmysel ich promovať iba obmedzenú krátku dobu avšak s vyšším rozpočtom rádovo v desiatkach až stovkách euro na deň.

V prípade, že je vašim cieľom budovať silnú značku, je potrebné sa potenciálnym zákazníkom pripomínať priebežne - ideálne, aby mali vašu značku a produkty neustále na očiach. Za účelom budovania silnej značky, preto odporúčame nepretržitú kampaň, aj keď možno s nižším rozpočtom.
5
Ako je možné uplatniť kreditný voucher?
Pre uplatnenie voucheru vložte jeho kód do políčka pred spustením prvej kampane alebo v nastaveniach účtu.

Aktivácia voucher prebieha automaticky po preinzerovaní minimálnej sumy, ktorá je uvedená na voucheri. Minimálnu preinzerovanú sumu systém počíta od uplatnenia voucheru po úhradu tejto čiastky. Po úhrade minimálnej preinzerovanej sumy sa Váš účet automaticky navýši o hodnotu vouchra.

Pokiaľ sa Vám nepodarí preinzerovať minimálnu cenu do dátumu exspirácie voucheru tento voucher sa automaticky deaktivuje a nárok na uplatnenie voucheru zaniká.
6
Aké sú výhody platformy lurity oproti billboardom?
Na rozdiel od billboardov a klasických citylightov, reklamná platforma LURITY umožňuje prehrávať aj videá.

Platíte iba za vami vybranú cieľovú skupinu zákazníkov. Vďaka najmodernejšej kamerovej technológii dokážeme vyhodnocovať sledovanosť každej reklamy. Pomocou umelej inteligencie dokážeme reklamu cieliť na konkrétne obrazovky v čase, kedy sa na ne pravdepodobne bude pozerať najviac ľudí z vašej cieľovej skupiny.

Reklamnú kampaň viete spustiť do pár hodín. Stačí vám na to iba pár kliknutí myšou a už o chvíľu môžete osloviť potenciálnych zákazníkov. Reklamu dokážete zacieliť nielen podľa lokality a cieľovej skupiny zákazníkov, ale aj podľa počasia, vonkajšej teploty a času.

Z vašej reklamnej kampane budete mať rovnako prehľadné štatistiky, na aký ste zvyknutí z inzercie cez internetové PPC reklamné systémy.
7
Aké sú výhody lurity oproti iným reklamným obrazovkám?
Platíte iba za vami vybranú cieľovú skupinu zákazníkov. Vďaka najmodernejšej kamerovej technológii dokážeme vyhodnocovať sledovanosť každej reklamy. Pomocou umelej inteligencie dokážeme reklamu cieliť na konkrétne obrazovky v čase, kedy sa na ne pravdepodobne bude pozerať najviac ľudí z vašej cieľovej skupiny.

Reklamnú kampaň viete spustiť do pár hodín. Stačí vám na to iba pár kliknutí myšou a už o chvíľu môžete osloviť potenciálnych zákazníkov. Reklamu dokážete zacieliť nielen podľa lokality a cieľovej skupiny zákazníkov, ale aj podľa počasia, vonkajšej teploty a času.

Z vašej reklamnej kampane budete mať rovnako prehľadné štatistiky, na aký ste zvyknutí z inzercie cez internetové PPC reklamné systémy.
8
Aké sú výhody lurity oproti online reklame?
Online reklama má nepopierateľné výhody, avšak ľudia trávia v online prostredí iba pár hodín svojho života týždenne - zvyšok času sú prítomní v “reálnom” svete. Ak chcete vybudovať úspešnú značku, je potrebný omnichannelový prístup k zákazníkovi a do komunikácie je nutné zapojiť rovnako online aj offline média. Ideálne média, ktoré umožňujú priebežne merať a vyhodnocovať úspešnosť komunikácie. Preto sme vytvorili LURITY, ktoré je na rozhraní online a offline reklamy.
9
Akým spôsobom si lurity účtuje za inzerciu?
Na rozdiel od iných reklamných systémov s obrazovkami, na LURITY neplatíte za umiestnenie reklamy ani za čas zobrazenia reklamy, ale iba za jej skutočné videnie reklamy cieľovou skupinou zákazníkov.
Napríklad: pri vytváraní kampane si zvolíte cieľovú skupinu „muži od 18 do 34 rokov“ platíte iba za videnia vašej reklamy touto cieľovou skupinou. Sme presvedčení, že platba za výsledky je jediný a férový spôsob spoplatnenia reklamy.
10
V ČOM JE PRE NÁS VÝHODNEJŠIE PLATIŤ ZA VIDENIE REKLAMY OPROTI PLATBE ZA VYSIELACÍ ČAS?
Viete za čo platíte. Pri platbe za vysielací čas nikdy dopredu neviete, čo dostanete. Koľko ľudí prešlo okolo reklamnej plochy? Koľko z nich sa na obrazovku pozrelo? Aké množstvo z týchto ľudí spadá do vašej cieľovej skupiny zákazníkov?
Oproti tomu, keď platíte iba za videnia reklamy vybranou cieľovou skupinou, viete presne, čo za svoje peniaze dostávate.
11
Koľko stojí jedno videnie reklamy?
Cena za videnie sa neriadi žiadnym fixným cenníkom. Náš systém ju stanovuje pre každú obrazovku automaticky na základe aktuálnej sledovanosti a dopytu zo strany inzerentov o vybranú cieľovú skupinu zákazníkov v danej lokalite. Veríme, že najférovejší spôsob stanovenia ceny za reklamu je, ak si ju stanoví samotný trh, a to na základe dopytu a ponuky.
12
Keďže cena za videnie nie je fixná, môžem si stanoviť koľko chcem zaplatiť za reklamu?
Samozrejme! Chápeme, že chcete mať svoje marketingové náklady pod kontrolou. Máte preto možnosť stanoviť si:
a) celkový rozpočet na reklamu, ktorý za žiadnych okolností nebude presiahnutý;
b) denný rozpočet na reklamu, pri ktorom sa čerpanie rozpočtu môže pohybovať v rozsahu +/- 20%.

Takisto máte možnosť stanoviť si maximálnu cenu videnia, ktorú ste ochotný zaplatiť. V prípade, že trhová cena za videnie prekročí Vami stanovenú maximálnu cenu, vaša reklama sa dočasne prestane zobrazovať na danej obrazovke. Reklamný rozpočet sa automaticky presunie na ostatné obrazovky v rámci vybraného regiónu, na ktorých je trhová cena za videnie pod úrovňou Vami nastavenej maximálnej ceny za videnie.
13
Viete mi dopredu povedať, koľko ľudí uvidí našu reklamu?
Áno, ale iba približne. Je to z toho dôvodu, že nikdy dopredu nevieme, koľko ľudí v daný deň pôjde okolo reklamného zariadenia, alebo aký bude v daný deň dopyt zo strany inzerentov o konkrétnu reklamnú plochu. Využívame však šikovnú umelú inteligenciu, ktorá s určitou pravdepodobnosťou dokáže predpovedať, koľko ľudí vašu inzerciu za daný reklamný rozpočet uvidí. Tento odhad určite oceníte pri plánovaní vašej reklamnej kampane.
14
Ako je možné reklamu cieliť na konkrétnych zákazníkov?
Reklamu dokážete zacieliť nielen podľa lokality a cieľovej skupiny zákazníkov, ale aj podľa počasia, vonkajšej teploty a času.
15
Ako rýchlo dokáže lurity vyhodnotiť sledovanosť reklamnej kampane?
Reklamné plochy sú neustále online, takže pravidelne dostávame aktuálne dáta o sledovanosti každej jednotlivej reklamy. Po prihlásení na naše administračné webové rozhranie máte možnosť tieto zmeny priebežne sledovať a ak je to potrebné, upraviť reklamnú kampaň, alebo samotný vizuál obrázkov alebo videí.
16
Ako náročné je upraviť prebiehajúcu kampaň?
Je to veľmi jednoduché. Napríklad na zmenu geografického cielenia kampane vám stačí cez administračné rozhranie LURITY otvoriť “bežiacu” kampaň, zmeniť lokalitu a kampaň opätovne publikovať. Podobne jednoducho je možné zmeniť reklamné vizuály a všetky ostatné cielenia reklamy.
17
Kedy zaplatíme za našu reklamu a ako prebieha platba?
Po prihlásení do administračného rozhrania je potrebné k vášmu kontu priradiť a overiť platobnú kartu. Overenie karty prebieha stiahnutím veľmi malej sumy z Vášho účtu. Údaje z platobnej karty sú bezpečne uložené u nášho poskytovateľa platobnej brány Braintree.

Platba za reklamu prebieha automaticky vždy 1x týždenne v pondelok, alebo po dosiahnutí transakčného limitu. Vyúčtovaciu faktúru za reklamné služby od nás automaticky obdržíte emailom najneskôr do 14 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste inzerovali.
18
Kedy nám pošlete faktúru za reklamu?
Vyúčtovaciu faktúru za reklamné služby od nás automaticky obdržíte emailom najneskôr do 14 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste inzerovali.
19
Ako prebieha schvaľovanie reklamnej kampane a kto ho urobí?
Všetky produkty v reklamnej kampani po jej zaplatení musia prejsť procesom schvaľovania. Naši administrátori skontrolujú každý jeden reklamný vizuál, či spĺňa pravidlá inzercie uvedené v Obchodných podmienkach. Napríklad, či produkt nespadá do kategórie zakázaných reklám alebo neobsahuje gramatické chyby a podobne. Schvaľovací proces reklamnej kampane netrvá dlhšie ako pár hodín, maximálne však 24 hodín.
20
Čo môže byť príčinou neschválenia mojej reklamy?
Vzhľadom na to, že platforma LURITY využíva reklamné obrazovky, ktoré sú umiestnené u našich partnerov, je našou povinnosťou dbať na ich záujmy a dobré meno. Z toho dôvodu blokujeme reklamy, ktoré nespĺňajú vizuálne kritériá alebo Obchodné podmienky LURITY.
21
Aké produkty nie je možné na reklamnej platforme propagovať?
V reklamnej sieti LURITY nie je možné propagovať reklamy, ktoré nespĺňajú vizuálne kritéria a ani reklamy, ktoré spadajú do kategórie zakázaných reklám v zmysle Zákona o reklame alebo Obchodných podmienok LURITY. Reklamy, ktoré spadajú do kategórie podliehajúcej obmedzeniam ako napríklad lieky a zdravotnícke potreby, je zvyčajne možné inzerovať, avšak podliehajú prísnejšiemu schvaľovaniu.
22
Ako postupovať v prípade, že niektorý z mojich produktov nebol schválený?
Predtým, ako sa rozhodnete inzerovať na LURITY odporúčame si naštudovať Obchodné podmienky a v nich uvedené pravidlá inzercie. V prípade, že dôvodom bola napríklad nekvalitná fotografia produktu, môžete nahrať novú a proces schvaľovania sa automaticky zopakuje. Ak však váš produkt spadá medzi reklamy podliehajúcej obmedzeniam, odporúčame kontaktovať nášho administrátora.
23
Aké osobné údaje o okoloidúcich tento systém zbiera a aké to má pre nás právne dôsledky?
Prevádzkovateľom reklamného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o., ktorá na seba preberá zodpovednosť z pohľadu ochrany osobných údajov. Vy ako inzerent budete mať k dispozícií iba spracované agregované údaje, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Z tohto pohľadu pre Vás z pohľadu GDPR nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti.

Systém LURITY zbiera v súlade s GDPR biometrické údaje – jedinečné rysy tvárí, fotografie, odhad veku, odhad pohlavia, čas začiatku interakcie a čas ukončenia interakcie s obrazovkou, vzdialenosť tváre okoloidúceho od zariadenia snímajúceho biometrické údaje. Viac informácií o tom ako tieto údaje spracovávame je možné sa dočítať v Ochrane súkromia https://www.lurity.com/ochrana-sukromia
1
Čo je to reklamná platforma lurity
Reklamná platforma LURITY prináša budúcnosť do sveta reklamných obrazoviek. Túto platformu môžme prirovnať k trhovisku s reklamou, ktoré spája inzerentov s prenajímateľmi digitálnych reklamných plôch (teda vás). Inzerenti majú vďaka tejto platforme možnosť osloviť svojich zákazníkov a vy máte možnosť z tejto inzercie získať podiel a zarábať.
2
Reklamné obrazovky nám už ponúkali, v čom je táto platforma iná?
Naše reklamné obrazovky sú vybavené najmodernejšou kamerovou technológiou rozpoznávania tvárí, ktorá umožňuje nielen vyhodnocovať sledovanosť ale aj cieliť reklamu na vybranú skupinu zákazníkov. Navyše vďaka umelej inteligencii dokážeme presnejšie cieliť reklamu a automaticky zvyšovať úspešnosť reklamných kampaní. Naši inzerenti majú preto silnejšiu motiváciu inzerovať cez nás keď vedia, že platia iba za skutočné výsledky. Vyšší záujem zo strany inzerentov sa prejavuje vyššími reklamnými rozpočtami, čo pre vás znamená zaujímavejšie provízie z reklamy.
3
Ako sa dozviem, koľko sme za daný mesiac na inzercii zarobili?
K našim partnerom sa snažíme byt maximálne transparentní, preto ihneď po uzatvorení zmluvného vzťahu od nás získate prístup do vášho administračného účtu. Cez naše webové rozhranie si okrem iného budete môcť pozrieť štatistiky vášho reklamného zariadenia - akú má sledovanosť a koľko vám za dané obdobie zarobilo.
4
Môžem ovplyvniť aké reklamy sa budú na mojom zariadení zobrazovať?
Samozrejme. Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie firiem, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné (tzv. Blacklist kategórií). Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa firmy spadajúce do kategórií podľa blacklistu zobrazili na vašich obrazovkách. O kontrolu ostatných produktov sa pravidelne stará náš tím administrátorov, ktorí dohliadajú na to, aby reklamy boli v súlade s Obchodnými podmienkami a pravidlami inzercie v sieti LURITY.
5
Môže konkurencia inzerovať na našich zariadeniach?
Nemôže. Mysleli sme aj na túto nechcenú situáciu, preto sme do nášho rozhrania zabudovali ochranný mechanizmus, ktorý jej v tom zabráni (tzv. Blacklist kategórií). Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie produktov, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné. Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa tieto vybrané konkurenčné produkty zobrazili na vašich obrazovkách.
6
Čo musíme urobiť pre to, aby sme mohli začať zarábať?
Potrebujete reklamné zariadenie, ktoré umožňuje zobrazovať reklamy a zároveň merať ich sledovanosť. Vzhľadom na to, že zariadenia pravidelne komunikujú s našim serverom a posielajú dáta o sledovanosti reklamy, je potrebné z vašej strany zabezpečiť stabilné pripojenie na Internet. Ak máte zariadenia nainštalované a pripojené cez Internet do reklamnej siete LURITY, už vám nič nebráni v tom, aby ste začali zarábať na návštevnosti vašej prevádzky.
7
Ako rýchlo dokážete dodať a nainštalovať reklamné zariadenia?
Zariadenia štandardne inštalujú naši zmluvní partneri do 30 dní od podpísania zmluvy kdekoľvek v rámci SR.
8
Koľko môžme zarobiť vďaka reklamnej platforme lurity?
Naši partneri majú nárok na 50% zo sumy, ktorá sa preinzeruje na ich zariadeniach. Objem inzercie je závislý od dopytu o dané zariadenia zo strany inzerentov a sledovanosti reklamnej plochy. Vzhľadom na to, že tieto faktory je možné iba veľmi ťažko predpovedať, váš skutočný zárobok nedokážeme vopred určiť.
9
Ako a kedy nám vyplatíte zarobené peniaze?
Zarobené peniaze vyplácame štandardne do 10 dní od konca kalendárneho mesiaca. Priamo cez administračné rozhranie si môžete zvoliť spôsob vyplácania reklamnej provízie - či už na svoj bankový alebo PayPal účet.
10
Aké náklady budeme mať s prevádzkou reklamných obrazoviek?
Reklamné zariadenia si vyžadujú údržbu ako bežný počítač. Zariadenia sú štandardne dodávané s biznis zárukou 1 rok. Počas záručnej doby je oprava počítača alebo obrazovky na naše náklady. Okrem pozáručnej opravy je nutné počítať aj s výdavkami za elektrinu a pripojenie zariadení na Internet.
11
Čo v prípade, že moja reklamná obrazovka nebude dosť zarábať?
V prvom rade doporučujeme poradiť sa s nami, aby sme sa spolu pokúsili nájsť vhodné riešenie. Najjednoduchším riešením môže byť presunutie zariadenia na iné miesto v rámci vašej prevádzky. Z vlastnej skúsenosti vieme, že zmena lokality môže v niektorých prípadoch zvýšiť sledovanosť reklamnej plochy aj niekoľkonásobne.
12
Kto má zodpovednosť za reklamné zariadenie?
Za fyzické zariadenia vo vašom majetku máte zodpovednosť vy. Odporúčame preto jeho zabezpečenie a poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu.

Za zobrazovanie reklám (v zmysle Zákona o reklame) sme ako šíritelia reklamy zodpovední my.

Za rozpoznávanie tvárí (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a smernice GDPR) leží tiež zodpovednosť na nás.
13
Ako sú riešené prípadné poruchy zariadení?
Technické poruchy zariadení riešia naši technickí partneri. V prípade, že je zariadenie v záruke, sú tieto poruchy odstránené bezplatne priamo na mieste inštalácie zariadenia.

Softvérové poruchy na aplikácii LurityOS riešime rovnako bezplatne. Je aj v našom záujme, aby reklamné zariadenia fungovali nepretržite, preto sa všetky poruchy snažíme odstrániť v čo možno najkratšom možnom čase. Tieto SW poruchy riešime prostredníctvom pravidelných aktualizácií, ktoré si Vaše zariadenia automaticky stiahnu a tým sa sami opravia.
14
Je možné na reklamných obrazovkách umiestnených v našej prevádzke inzerovať iba naše produkty?
Samozrejme, je to možné ale oberáte sa tým o príjmy z reklamy. Stačí nastaviť alokáciu mediálneho priestoru pre reklamnú sieť LURITY na hodnotu 0% v nastavení zariadenia.
15
Aké osobné údaje o okoloidúcich tento systém zbiera a aké to má pre nás právne dôsledky?
Prevádzkovateľom reklamného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o., ktorá na seba preberá zodpovednosť z pohľadu ochrany osobných údajov. Vy ako inzerent budete mať k dispozícií iba spracované agregované údaje, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Z tohto pohľadu pre Vás z pohľadu GDPR nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti.

Systém LURITY zbiera v súlade s GDPR biometrické údaje – jedinečné rysy tvárí, fotografie, odhad veku, odhad pohlavia, čas začiatku interakcie a čas ukončenia interakcie s obrazovkou, vzdialenosť tváre okoloidúceho od zariadenia snímajúceho biometrické údaje. Viac informácií o tom ako tieto údaje spracovávame je možné sa dočítať v Ochrane súkromia https://www.lurity.com/ochrana-sukromia
1
Na akú vzdialenosť dokáže zariadenie zaznamenať pohľady a koľko ľudí naraz dokáže zachytiť?
LurityBOX dokáže zachytiť pohľady až 3 osôb na vzdialenosť 3 metrov.
2
Čo všetko dokáže zariadenie rozpoznať?
LurityBOX dokáže zachytiť pohľady až 3 osôb na vzdialenosť 3 metrov a merať dĺžku interakcie. Okrem toho zariadenie dokáže na základe tvárových markerov odhadnúť približný vek a pohlavie osoby.
3
Aký obsah dokáže zariadenie prehrávať?
LurityBOX prehrávať staticky obrázkový obsah orientovaný horiznotálne alebo vertikálne.
4
Aké sú podporované formáty digitálneho obsahu, ktorý chcem prehrávať?
Obrázky pre LurityBOX musia byť vo formáte .JPG a .PNG a v kvalite full-HD (1920x1080px)
5
V akej kvalite dokáže zariadenie prehrávať obsah?
LurityBOX pracuje s obrázkami v kvalite full-HD (1920x1080px)
6
Aké obrazovky je možné pripojiť k zariadeniu?
K LurityBOX je možné pripojiť akúkoľvek full-HD alebo 4K obrazovku ktorá ma vstup HDMI a pomer strán obrazu 16:9. Obrazovku je možné otočiť horizontálne alebo vertikálne, avšak obsah je potrebné natočeniu obrazovky prispôsobiť.
7
Ako je možné zariadenie pripojiť na Internet a aké rýchle pripojenie vyžaduje?
LurityBOX je možné pripojiť cez stabilnú sieť LAN (odporúčané) alebo WiFi. Minimálna odporúčaná rýchlosť pripojenia do Internetu je 0.5 Mbit/s.
8
Dokáže zariadenie pracovať aj v režime offline?
Áno, LurityBOX dokáže počas výpadku Internetového pripojenia pracovať v režime offline. Počas výpadku dokáže prehrávať obsah, avšak nekomunikuje so serverom a preto cez webové rozhranie neuvidíte aktuálne štatistiky. V prípade krátkeho výpadku sa údaje o sledovanosti odošlú na server po obnovení spojenie. V prípade dlhého výpadku však môžu byť niektoré staršie dáta sledovanosti nenávratne stratené.
9
Ako dokážem nastaviť zariadenie?
LurityBOX nastavíte pripojením USB klávesnice a myši.
10
Aké sú rozmer zariadenia?
Rozmery LurityBOX sú 150 x 62 x 24 mm
11
Aká je elektrická spotreba zariadenia?
Elektrická spotreba LurityBOX je veľmi nízka, približne sa pohybuje okolo 1.5W.
12
Aká je hlučnosť zariadenia?
Hlučnosť zariadenia je veľmi nízka, približne sa pohybuje okolo 20dB.
1
Aký hardvér potrebujem k prevádzke systému?
Odporúčaná hardvérová konfigurácia pre LurityOS je:

základová doska Raspberry Pi 3 Model B+
kamera Raspberry Pi V2 Official 8Mpx
flex kábel na pripojenie kamery v dostatočnej dĺžke<
napájací adaptér 5V 2.5A Micro USB
aktívne chladenie
2
Musím hardvér nakúpiť od LURITY alebo môžem použiť aj vlastný?
Hardvér nie je potrebné zakúpiť od LURITY a je možné si poskladať aj vlastné riešenie.
3
Na akú vzdialenosť dokáže systém zaznamenať pohľady a koľko ľudí naraz dokáže zachytiť?
Vzdialenosť a simultánna detekcia LurityOS je závislá najmä od harvéru na ktorom systém prevádzkujete. Napríklad LurityBOX dokáže zachytiť pohľady 3 osôb na vzdialenosť 3 metrov. Pri výkonnej HW konfigurácií dokáže zachytiť pohľady až 15 osôb na vzdialenosť 12 metrov.
4
Čo všetko dokáže systém rozpoznať?
LurityOS dokáže zachytiť pohľady viacerých osôb a merať dĺžku interakcie. Okrem toho systém vie na základe tvárových markerov odhadnúť približný vek a pohlavie osoby.
5
Aký obsah dokáže systém prehrávať?
LurityOS prehrávať staticky obrázkový obsah orientovaný horiznotálne alebo vertikálne.
6
Aké sú podporované formáty digitálneho obsahu, ktorý chcem prehrávať?
Obrázky pre LurityOS musia byť vo formáte .JPG a .PNG a v kvalite minimálne full-HD (1920x1080px).
Video obsah musí byť vo formáte .MP4 a v kvalite minimálne full-HD (1920x1080px).
7
V akej kvalite dokáže systém prehrávať obsah?
LurityOS je kompatibilný s akoukoľvek full-HD alebo 4K obrazovkou ktorá ma vstup HDMI a pomer strán obrazu 16:9. Obrazovku je možné otočiť horizontálne alebo vertikálne, avšak obsah je potrebné natočeniu obrazovky prispôsobiť.
8
Aké rýchle pripojenie systém vyžaduje?
LurityOS vyžaduje stabilné pripojenie do Internetu cez LAN (odporúčané) alebo WiFi sieť. Minimálna odporúčaná rýchlosť pripojenia do Internetu je 0.5 Mbit/s.
9
Dokáže systém pracovať aj v režime offline?
Áno, LurityOS dokáže počas výpadku Internetového pripojenia pracovať v režime offline. Počas výpadku dokáže prehrávať obsah, avšak nekomunikuje so serverom a preto cez webové rozhranie neuvidíte aktuálne štatistiky. V prípade krátkeho výpadku sa údaje o sledovanosti odošlú na server po obnovení spojenie. V prípade dlhého výpadku však môžu byť niektoré staršie dáta sledovanosti nenávratne stratené.
10
Ako dokážem nastaviť systém?
LurityOS nastavíte pripojením USB klávesnice a myši k zariadeniu.

10€ kredit

na Vašu prvú kampaň

kód: KAPOR10

kód zadajte pred spustením kampane

registrovať