Loader Logo
Menu
Prihlásenie / Registrácia

Prečo do toho ísť

Pokiaľ máte prevádzku s vysokou návštevnosťou a ešte nezarábate na reklame, je na čase zamyslieť sa. Nielenže na tom zarobíte, ale podporíte aj ďalších regionálnych podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkov osloviť vhodnou reklamou.

Nenáročnosť

Nenáročnosť

Zakúpite alebo pripojíte vaše reklamné obrazovky do platformy LURITY a môžete okamžite začať zarábať na reklame.

Prehľadnosť

Prehľadnosť

Získate prístup k štatistikám sledovanosti vašich reklamných obrazoviek a tiež okamžitý prehľad o zárobku.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Všetky reklamy prechádzajú schvaľovacím procesom a naši administrátori dohliadajú na to, aby spĺňali prísne pravidlá inzercie.

Mám záujem, čo ďalej

1. Zakúpite reklamné zariadenie

Na výber máme rôzne modely, pričom každý z nich je vhodný do iného typu priestorov. Máte priestory so širokými chodbami? Ideálny bude obojstranný totem, ktorý osloví návštevníkov v oboch smeroch. Máte recepciu okolo ktorej musí prejsť každý návštevník? Oživte ju high-tech reklamnou obrazovku umiestnenej na stene a začnite zarábať na reklame.

2. Pripojíme vašu obrazovku do LURITY

Reklamné zariadenie vám dodáme vrátane inštalácie, takže sa nemusíte o nič starať. Zariadenie prídeme nainštalovať a rovno ho aj pripojíme do platformy LURITY, aby ste mohli okamžite začať zarábať na reklame.

3. Začnete zarábať

Cez administračné rozhranie môžete priebežne sledovať, koľko ľudí videlo reklamy na vašich reklamných obrazovkách a koľko vám už tieto reklamy zarobili. Zarobené kredity môžete využiť na inzerciu v reklamnej sieti LURITY a spropagovať tým svoju firmu, alebo si ich nechať vyplatiť na účet. Je to na iba Vás.


Môžete zarobiť až


Výpočet je iba orientačný. Skutočný zárobok závisí od počtu videní reklamy a dopytu zo strany inzerentov po danej reklamnej obrazovke.

Dostupné modely

Model A G1- Obojstranný totem

Model A G1- Obojstranný totem

Totem určený do voľného priestoru akým sú chodby nákupného centra, ideálne umiestnenie oproti vchodom. Tento totem je osadený dvoma veľkými obrazovkami, ktoré zaujmú pozornosť okoloidúcich v oboch smeroch a to aj z väčšej vzdialenosti.

Model B 1G - Trojstranný totem

Model B 1G - Trojstranný totem

Trojuholníková konštrukcia je predurčená na umiestnenie okolo stĺpov alebo na miesto, kde sa stretáva viacero chodieb. Umiestnením až 3x 65“ LCD do priestoru je možné dosiahnuť maximálny reklamný zásah. Konštrukcia je samonosná, nie je potrebné kotvenie do podlahy.

Model C 1G - Závesná konštrukcia

Model C 1G - Závesná konštrukcia

Konštrukcia určená na zavesenie obrazoviek zo stropu, napríklad nad eskalátory alebo do objektov s vysokým stropom. Na konštrukciu je možné zavesiť 1x 65” LCD alebo 2x 65” LCD, vďaka čomu je možné reklamou osloviť okoloidúcich v oboch smeroch.

Model D 1G - Stenová konštrukcia

Model D 1G - Stenová konštrukcia

Konštrukcia je ideálna do foyer biznis centier, na steny čakární, do chodieb, alebo všade tam, kde priestorové a dispozičné možnosti neumožňujú umiestnenie klasického totemu. Vďaka veľkej obrazovke a luxusnému vzhľadu zaujme návštevníkov už na prvý pohľad.

Inzerujte

Oslovte cieľové publikum a využite svoj marketingový rozpočet na maximum. Platíte iba za videnia reklamy cieľovou skupinou vašich zákazníkov.

Inzerujte

Zarábajte

Speňažte svoju návštevnosť. Spojte sa s dôveryhodnými inzerentmi a dostaňte zaplatené za návštevnosť vo vašich priestoroch.

Zarábajte

Často kladené otázky

1
Čo je to reklamná platforma lurity
Reklamná platforma LURITY prináša budúcnosť do sveta reklamných obrazoviek. Túto platformu môžme prirovnať k trhovisku s reklamou, ktoré spája inzerentov s prenajímateľmi digitálnych reklamných plôch (teda vás). Inzerenti majú vďaka tejto platforme možnosť osloviť svojich zákazníkov a vy máte možnosť z tejto inzercie získať podiel a zarábať.
2
Reklamné obrazovky nám už ponúkali, v čom je táto platforma iná?
Naše reklamné obrazovky sú vybavené najmodernejšou kamerovou technológiou rozpoznávania tvárí, ktorá umožňuje nielen vyhodnocovať sledovanosť ale aj cieliť reklamu na vybranú skupinu zákazníkov. Navyše vďaka umelej inteligencii dokážeme presnejšie cieliť reklamu a automaticky zvyšovať úspešnosť reklamných kampaní. Naši inzerenti majú preto silnejšiu motiváciu inzerovať cez nás keď vedia, že platia iba za skutočné výsledky. Vyšší záujem zo strany inzerentov sa prejavuje vyššími reklamnými rozpočtami, čo pre vás znamená zaujímavejšie provízie z reklamy.
3
Ako sa dozviem, koľko sme za daný mesiac na inzercii zarobili?
K našim partnerom sa snažíme byt maximálne transparentní, preto ihneď po uzatvorení zmluvného vzťahu od nás získate prístup do vášho administračného účtu. Cez naše webové rozhranie si okrem iného budete môcť pozrieť štatistiky vášho reklamného zariadenia - akú má sledovanosť a koľko vám za dané obdobie zarobilo.
4
Môžem ovplyvniť aké reklamy sa budú na mojom zariadení zobrazovať?
Samozrejme. Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie firiem, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné (tzv. Blacklist kategórií). Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa firmy spadajúce do kategórií podľa blacklistu zobrazili na vašich obrazovkách. O kontrolu ostatných produktov sa pravidelne stará náš tím administrátorov, ktorí dohliadajú na to, aby reklamy boli v súlade s Obchodnými podmienkami a pravidlami inzercie v sieti LURITY.
5
Môže konkurencia inzerovať na našich zariadeniach?
Nemôže. Mysleli sme aj na túto nechcenú situáciu, preto sme do nášho rozhrania zabudovali ochranný mechanizmus, ktorý jej v tom zabráni (tzv. Blacklist kategórií). Cez administračné rozhranie budete mať možnosť zvoliť si kategórie produktov, ktoré sú z pohľadu vášho biznisu potenciálne konkurenčné. Náš systém automaticky zamedzí tomu, aby sa tieto vybrané konkurenčné produkty zobrazili na vašich obrazovkách.
6
Čo musíme urobiť pre to, aby sme mohli začať zarábať?
Potrebujete reklamné zariadenie, ktoré umožňuje zobrazovať reklamy a zároveň merať ich sledovanosť. Vzhľadom na to, že zariadenia pravidelne komunikujú s našim serverom a posielajú dáta o sledovanosti reklamy, je potrebné z vašej strany zabezpečiť stabilné pripojenie na Internet. Ak máte zariadenia nainštalované a pripojené cez Internet do reklamnej siete LURITY, už vám nič nebráni v tom, aby ste začali zarábať na návštevnosti vašej prevádzky.
7
Ako rýchlo dokážete dodať a nainštalovať reklamné zariadenia?
Zariadenia štandardne inštalujú naši zmluvní partneri do 30 dní od podpísania zmluvy kdekoľvek v rámci SR.
8
Koľko môžme zarobiť vďaka reklamnej platforme lurity?
Naši partneri majú nárok na 50% zo sumy, ktorá sa preinzeruje na ich zariadeniach. Objem inzercie je závislý od dopytu o dané zariadenia zo strany inzerentov a sledovanosti reklamnej plochy. Vzhľadom na to, že tieto faktory je možné iba veľmi ťažko predpovedať, váš skutočný zárobok nedokážeme vopred určiť.
9
Ako a kedy nám vyplatíte zarobené peniaze?
Zarobené peniaze vyplácame štandardne do 10 dní od konca kalendárneho mesiaca. Priamo cez administračné rozhranie si môžete zvoliť spôsob vyplácania reklamnej provízie - či už na svoj bankový alebo PayPal účet.
10
Aké náklady budeme mať s prevádzkou reklamných obrazoviek?
Reklamné zariadenia si vyžadujú údržbu ako bežný počítač. Zariadenia sú štandardne dodávané s biznis zárukou 1 rok. Počas záručnej doby je oprava počítača alebo obrazovky na naše náklady. Okrem pozáručnej opravy je nutné počítať aj s výdavkami za elektrinu a pripojenie zariadení na Internet.
11
Čo v prípade, že moja reklamná obrazovka nebude dosť zarábať?
V prvom rade doporučujeme poradiť sa s nami, aby sme sa spolu pokúsili nájsť vhodné riešenie. Najjednoduchším riešením môže byť presunutie zariadenia na iné miesto v rámci vašej prevádzky. Z vlastnej skúsenosti vieme, že zmena lokality môže v niektorých prípadoch zvýšiť sledovanosť reklamnej plochy aj niekoľkonásobne.
12
Kto má zodpovednosť za reklamné zariadenie?
Za fyzické zariadenia vo vašom majetku máte zodpovednosť vy. Odporúčame preto jeho zabezpečenie a poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu.

Za zobrazovanie reklám (v zmysle Zákona o reklame) sme ako šíritelia reklamy zodpovední my.

Za rozpoznávanie tvárí (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a smernice GDPR) leží tiež zodpovednosť na nás.
13
Ako sú riešené prípadné poruchy zariadení?
Technické poruchy zariadení riešia naši technickí partneri. V prípade, že je zariadenie v záruke, sú tieto poruchy odstránené bezplatne priamo na mieste inštalácie zariadenia.

Softvérové poruchy na aplikácii LURITYOS riešime rovnako bezplatne. Je aj v našom záujme, aby reklamné zariadenia fungovali nepretržite, preto sa všetky poruchy snažíme odstrániť v čo možno najkratšom možnom čase. Tieto SW poruchy riešime prostredníctvom pravidelných aktualizácií, ktoré si Vaše zariadenia automaticky stiahnu a tým sa sami opravia.
14
Je možné na reklamných obrazovkách umiestnených v našej prevádzke inzerovať iba naše produkty?
Samozrejme, je to možné ale oberáte sa tým o príjmy z reklamy. Stačí nastaviť alokáciu mediálneho priestoru pre reklamnú sieť LURITY na hodnotu 0% v nastavení zariadenia.
15
Aké osobné údaje o okoloidúcich tento systém zbiera a aké to má pre nás právne dôsledky?
Prevádzkovateľom reklamného systému je spoločnosť LURITY, s.r.o., ktorá na seba preberá zodpovednosť z pohľadu ochrany osobných údajov. Vy ako inzerent budete mať k dispozícií iba spracované agregované údaje, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Z tohto pohľadu pre Vás z pohľadu GDPR nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti.

Systém LURITY zbiera v súlade s GDPR biometrické údaje – jedinečné rysy tvárí, fotografie, odhad veku, odhad pohlavia, čas začiatku interakcie a čas ukončenia interakcie s obrazovkou, vzdialenosť tváre okoloidúceho od zariadenia snímajúceho biometrické údaje. Viac informácií o tom ako tieto údaje spracovávame je možné sa dočítať v Ochrane súkromia https://www.lurity.com/ochrana-sukromia
Stránka používa cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie používateľskej skúsenosti. Ďalším prehliadaním webu súhlasíte s používaním súborov cookies v zmysle Ochrane súkromia.
súhlasím