Vhodně umístěná reklama působí jako urychlovač nákupního chování

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Na jedné LED tabuli může běžet reklama ne jednoho, ale třeba deseti nebo dvaceti inzerentů. Jedna LED tabule tak může nahradit až dvacet klasických papírových billboardů a přispívá ke snížení vizuálního smogu ve městech a obcích - říká v rozhovoru pro Strategii František Farenzena, ředitel společnosti Lurity pro Českou republiku a Slovensko.

Jak vnímáte současný trh OOH/DOOH? Má zájem inzerentů o tento druh reklamy stoupající tendenci?

Společnost Lurity působí v segmentu digitální out-of-home reklamy (DOOH) již šest let. Rostoucí trend na slovenském a dalších trzích, kde působíme, je jasný a je ve prospěch DOOH. Počet dopravců roste, stejně jako počet klientů a kampaní. V současné době například jen v segmentu digitálních prostor v nákupních centrech pokrýváme 50 nákupních center na třech trzích a několik stovek dalších prostor, ať už venkovních nebo vnitřních. Z hlediska rozdělení podle trhů připadá většina na slovenský a český trh, menší část na Bosnu a Hercegovinu.

Máme tedy zadavatelům co nabídnout. Podle našich zkušeností ze zahraničních trhů očekáváme, že zájem o tento typ mediálního prostoru bude i nadále růst.

"Průzkumy říkají, že 1 dolar investovaný do OOH reklamy vydělá inzerentovi téměř 6 dolarů. Taková návratnost nenechá lhostejným žádného perspektivního marketéra."

Jaké druhy OOH/DOOH vaše společnost nabízí a ve kterých vidíte největší potenciál?

První reklamní nosiče byly instalovány v nákupním centru Bory Mall v Bratislavě. Později přibyla další nákupní centra po celém Slovensku. Ve spolupráci s další inovativní společností TapGest následovaly další typy míst, jako jsou fitness centra, nemocnice a polikliniky. Novinkou posledních týdnů je zapojení téměř 100 obrazovek na pobočkách Slovenské pošty a Coop Jednoty. Portál vyvinutý společností Lurity zahrnuje digitální obrazovky různých partnerů, vlastníků digitálních obrazovek. Poskytujeme jim možnost efektivnější kontroly a zpeněžení stávajících digitálních obrazovek. Pro sponzory je náš portál snadným nástrojem pro online plánování a správu a kontrolu jejich kampaní v reálném čase.

Jaké jsou současné trendy v segmentu OOH a jaký předpovídáte vývoj tohoto trhu?

Segment OOH, který představuje především statickou reklamu v podobě billboardů, cityboardů, reklam na autobusových zastávkách atd., postupně ustupuje digitálním formám OOH (DOOH). Tlak obyvatel a městských úředníků na potlačení vizuálního smogu ve městech a obcích se přesunul od teoretických úvah k reálnému odstranění tradičních papírových billboardů. Tento trend je patrný nejen ve velkých městech, jako je Bratislava, ale i v menších městech a vesnicích. Počet vnějších ploch, na které je možné umístit reklamu, se postupně zmenšuje, resp. ve hře zůstávají méně zajímavá místa. Zájem inzerentů však neklesá, zejména v době hospodářského růstu. Naopak. Tyto skutečnosti jednoznačně hovoří ve prospěch digitalizace. Na jedné LED desce může běžet reklama ne jednoho, ale deseti nebo dvaceti inzerentů. Jedna LED tabule tak může nahradit až dvacet klasických papírových billboardů a přispět tak ke snížení vizuálního smogu ve městech.

Mnoho společností nyní upravuje ceny reklamy v důsledku současné situace (inflace, růst cen energií atd.). Plánujete také upravit ceny reklamy v DOOH?

Ekonomická situace donutila mnoho poskytovatelů reklamního prostoru k úpravě cen. Důvodem je rostoucí inflace, ceny vstupů a energií. Dosud jsme úspěšně odolávali zvyšování cen za naše prostory. Toho dosahujeme efektivnější správou mediálního prostoru na našich stránkách, což znamená, že pokrýváme zvýšené ceny vstupů. Inzerenti hledají co nejefektivnější umístění svých prostředků a naše prostory jim to umožňují. Ceny na portálu Lurity jsou naprosto transparentní.

Jak vlastně současná situace (inflace, růst energií atd.) ovlivňuje segment, ve kterém podnikáte?

Segment DOOH zaznamenal v posledních letech výrazný vzestupný trend. Zatím je to patrné zejména v západoevropských zemích a ve Spojených státech, kde se očekává, že podíl digitální reklamy v OOH brzy dosáhne 30 %. Předpokládáme, že se náš trh bude vyvíjet stejným směrem a že podíl digitálních technologií v segmentu out-of-home se bude zvyšovat. Současná situace na to nebude mít negativní vliv, protože se předpokládá, že se jedná o krátkodobý trend a ekonomika opět poroste.

Venkovní digitální reklama je zřejmě poměrně drahá záležitost? Má o tento druh reklamy zájem dostatek inzerentů?

Out-of-home média jsou na Slovensku již vnímána jako nezbytná součást mediálního mixu, protože se ukázalo, že fungují: dobře umístěná reklama funguje jako akcelerátor nákupního chování spotřebitelů. To vše posouvá digitální OOH reklamu na úroveň vysoce účinného média. Naši klienti požadují efektivitu vynaložených prostředků a DOOH jim vychází vstříc.

Průzkum společnosti OAAA Nielsen ze srpna 2020 ukazuje, že zákazníci, kteří zachytí sdělení prostřednictvím DOOH, s vysokou pravděpodobností navštíví prodejní místo a až 80 % z nich provede nákup.

V televizi se měří dopad reklamy podle sledovanosti, na internetu podle zobrazení stránek, v tisku podle prodeje a čtenosti; jak hodnotíte dopad reklamy vy?

Právní předpisy týkající se GDPR ovlivnily způsob měření dopadu reklamy a nedotkly se pouze nás, ale i dalších poskytovatelů reklamy, například online. V současné době pracujeme pouze s údaji od nákupních center a správců prostor, kde se nachází naše reklamní plochy.

To však nijak nesnižuje inovativnost naší platformy, protože naši klienti prokázali, že oceňují další obchodní a uživatelské výhody tohoto média. Mezi hlavní výhody, které vnímají, patří rychlý výběr a nákup digitálního reklamního prostoru prostřednictvím našeho portálu, transparentní cenová politika a také sledování průběhu kampaně v reálném čase s možností snadné výměny vizuálů kampaně. Zároveň vědí, že samotné umístění našich prostor v nákupních centrech a dalších lokalitách zaručuje masivní koncentraci zákazníků bez ohledu na velikost aglomerace, ve které se nacházejí.

Aktuální a přesné údaje o dosahu reklamy jsou obecně Achillovou patou celého segmentu OOH. DOOH by mohla být řešením, na kterém ve společnosti Lurity intenzivně pracujeme a v současné době je několik slibných řešení ve fázi testování a dolaďování.

Výzkum společnosti OAAA Nielsen ukazuje, že zákazníci, kteří zachytí sdělení prostřednictvím DOOH, s vysokou pravděpodobností navštíví prodejní místo a až 80 % z nich provede nákup.

Je některý typ reklamy určen spíše pro statické reklamní plochy a jiný spíše pro pohyblivé reklamní plochy, jako jsou vozidla apod.?

V tomto ohledu není ani tak důležité, která reklama je vhodná pro statickou a která pro pohyblivou reklamní plochu, ale parametry a technické limity jednotlivých reklamních nosičů.

Segment DOOH je jediný, který v současné době nabízí například možnost kreativního ovládání pohybu. Díky rozšířené realitě, dotykovému a pohybovému ovládání povrchů mají naši zákazníci nové možnosti a příležitosti kreativně prezentovat své produkty. Marketéři mají možnost pracovat na zajímavější a atraktivnější prezentaci kampaní, kterou mohou díky inovacím, jež jsme vyvinuli, nabídnout svým klientům.

Zajímaly by nás statistiky - například průměrná délka pronájmu reklamy v OOH?

V rámci DOOH bych požadavky klientů rozdělil do dvou skupin. Prvním z nich jsou nájemci nákupních center, kde se setkáváme se dvěma způsoby využití prostoru. Na jedné straně s celoroční podporou prodejních míst a na druhé straně s krátkodobými pronájmy zaměřenými na propagační nabídky. U celostátních kampaní kopírují délku kampaní v ostatních médiích zahrnutých do mediálního mixu kampaně.

Velká skupina klientů využívá snadnou změnu vizuálů a možnost střídání vizuálů v rámci jedné kampaně. Tuto variabilitu považují za významnou výhodu digitálních médií ve srovnání s tradičními papírovými médii.

více informací: hello@lurity.com nebo stačí kliknout na kampaň na portal.lurity.com.

Back to blog