Ako to funguje?

Nastavte reklamu
Propagujte ihneď

Zaregistrujete sa

Vytvoríte si konto v online rozhraní na Lurity.com. Cez toho konto budete vedieť ďalej sledovať a pravovať si všetky svoje kampane, prehliadať si reporty a zaplatiť za reklamnú kampaň.

registrovať sa 

Vytvoríte si kampaň

Reklamu vložíte ako obrázok alebo video. Následne kampaň zacielite napríklad podľa lokality, kde sa vaši zákazníci nachádzajú. Systém podľa vybraných lokalít a dĺžky kampane automaticky vypočíta cenu. Pri vysoko cielenej kampani môžete cieliť aj na skupiny zákazníkov podľa veku, pohlavia alebo lokality. Systém dokonca podporuje aj cielenie podľa dennej doby, počasia a vonkajšej teploty.

cielenie

Schválime vašu reklamu

Naši administrátori skontrolujú, či je vizuál alebo video reklamy v súlade s našimi obchodnými podmienkami a nepredstavuje konkurenciu pre našich prevádzkovateľov obrazoviek (napr. reklama na fitness centrum v inom fitness centre).

~ 2min. SchvaĽovací proces

Reklamy sa začnú zobrazovať

Akonáhle je kampaň schválená, tak sa začne zobrazovať na vybraných lokalitách. Vaše reklamy sa budú striedať s inými reklamami, ktoré zadali ostatní inzerenti.

ukážky kampaní

Vyhodnocovanie kampane

Reklamné obrazovky dokážu pomocou kamery merať sledovanosť vašej reklamy. Systém taktiež dokáže anonymne, na základe čŕt tváre, odhadnúť vek a pohlavie človeka. Výsledky kampane nielenže sledujete v reálnom čase, ale môžete ich aj priebežne vyhodnocovať a upravovať.

spustiť kampaň 

Vyskúšajte Lurity Ad. Efektívna a okamžitá reklama

Pretože disponujeme dátami, vieme reklamu efektívne naplánovať. Naplánovanie kampane je jednoduché a doslova na pár klikov, vaša kampaň môže bežať už do 2 minút. Reporty z kampane sú dostupné v online rozhraní kedykoľvek potrebujete.