4 základné trendy v digitálnej OOH, o ktorých musíte vedieť

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_sedilek
Petra Sedilek the strategist

Digitálna out-of-home reklama (DOOH) sa ocitla na horskej dráhe a zo svojho peaku v roku 2019 zažila následne v roku 2020 dramatický pád.

Portál Business Insider v roku 2019 zdôraznil, že DOOH je hlavným motorom rastu celej out-of-home (OOH) reklamy na svete celkovoInsider Intelligence dodáva: DOOH v 2019 tvorila až 28,3% všetkých OOH reklám. 

S obmedzeniami Covid-19, ktoré nútili spotrebiteľov, aby sa zdržiavali v interiéroch, globálne výdavky na DOOH klesli - v roku 2020 až o 16,6 % a v tomto roku zároveň OOH zaznamenáva najhorší pokles príjmov v histórii.

Budúcnosť DOOH reklamy

Čo je pre DOOH najzaujímavejšie? Trend digitálnych technológií: samotná DOOH by mala v roku 2025 dosiahnuť 32 % celkových výdavkov na OOH reklamu. Podľa štúdie DPAA bude 81 % inzerentov odporúčať DOOH vo svojich mediálnych plánoch. 

Aktuálne sa návštevnosť obchodov vrátila na čísla spred pandémie a digitálne technológie zaznamenali prudký nárast. Je to opäť vzrušujúci čas na investovanie reklamných výdavkov do DOOH!

Tu sú spomínané 4 najväčšie trendy v oblasti reklamy DOOH. Každý z nich vám pomôže pochopiť, kam by ste mali v roku 2022 umiestniť reklamný rozpočet svojej značky.

Štyri kľúčové trendy v oblasti reklamy DOOH:

  1. Návrat návštevnosti po pandémii  => DOOH kontinuálne rastie
  2. Rast DOOH => prudký nárast digitálnych technológií a naopak
  3. Dynamická DOOH => posun na vyššiu úroveň, úloha dynamického digitálneho obsahu
  4. Zlepšenia reklamných technológií => príležitosť pre rast značiek

Návštevnosť obchodov na celom svete rastie. Len v UK sa podľa YouGov návštevnosť v októbri v porovnaní so septembrom zvýšila o 4 %, čo ukazuje pozitívne signály, keďže sa blížime ku kľúčovým dátumom nákupov.

Tieto rastúce čísla znamenajú, že reklama značiek je viac vnímaná. Z prieskumu OAAA, vyplýva, že viac ako štyria z desiatich ľudí si všímajú OOH viac ako pred pandémiou, pričom počet ľudí, ktorí si ju všímajú "oveľa viac", sa oproti septembru 2020 zvýšil o 9 %.

Rozpoznateľnosť sa prejavuje aj v tom, že príjmy z OOH sa v 2. štvrťroku 2021 zvýšili o 38 %, pričom DOOH má na tomto oživení veľký podiel. V skutočnosti DOOH vzrástol o takmer 80 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020.

  1. Návrat návštevnosti po pandémii  => DOOH kontinuálne rastie 

Z prognózy PQ vyplýva, že DOOH reklama by mala do roku 2025 dosiahnuť tržby vo výške 25 miliárd USD. Keďže DOOH je hlavnou hnacou silou rastu out-of-home a do roku 2025 predstavovať 7,3%, digitálna reklama môže očakávať plodné roky. Na čo by ste však mali zamerať svoje výdavky?

Podľa prieskumu OAAA, sú pre spotrebiteľov najrelevantnejšie OOH reklamy v maloobchode (63%), rýchlom občerstvení (62%) a potravinách a nápojoch (60%). Najväčšiu príležitosť ponúkajú obchody s potravinami, ktoré podľa 85 % spotrebiteľov budú v roku 2022 navštevovať týždenne alebo častejšie. Ďalším najlepším cieľom sú maloobchodné predajne, ktoré plánuje aspoň raz týždenne navštíviť 57 % spotrebiteľov.

Cestovanie bude naďalej rásť - predpokladá sa, že 78 % ľudí v roku 2022 dochádza do práce aspoň na čiastočný úväzok. Dovolenka a letecká doprava by mali predstavovať veľkú oblasť rastu. Až 72 % respondentov tvrdí, že budú cestovať na dovolenku a 51 % plánuje v roku 2023 roku letieť lietadlom.

Vzhľadom na tieto čísla bude reklama DOOH evidentne naberať na obrátkach, pretože návštevnosť obchodov a cestovania by malo aj naďalej pokračovať v rastúcom trende.

2. Rast DOOH = prudký nárast digitálnych technológií a naopak

Portál Statista predpovedá, že globálne výdavky na reklamu DOOH vzrastú v roku 2027 o 9,2 miliardy USD oproti roku 2019. Keďže inzerenti investujú viac výdavkov do digitálnej reklamy, budeme svedkami aj toho, že obrazovky OOH budú nahradené digitálnymi.

„Spoločnosť PwC v predpovedá, že do 2023 bude miera rastu digitálnej out-of-home reklamy 8,44%.“

Keďže technológia je čoraz pokročilejšia, odborníci na marketing a reklamu musia držať krok. Niet divu, že podľa DPAA až 77% zadávateľov reklamy pracovalo na tom, aby za posledných 18 mesiacov zvýšili svoje znalosti o DOOH.

Znalosti a prehľad v kombinácii so zvýšenými technickými možnosťami znamenajú, že digitálne technológie v oblasti OOH môžu pomôcť vašej návratnosti investícií prudko vzrásť.

3. Dynamická DOOH - posun na vyššiu úroveň

Reklama DOOH riadená údajmi je čoraz dôležitejšia, aby pomohla vašej reklamnej kreatíve zacieliť na správnych ľudí, v správnom čase a konvertovať. Toto je TOP kľúčový trend v oblasti DOOH.

Aby vaša značka zvýšila návratnosť investícií a zaujala publikum, musia mať vaše reklamy kontext. A nielen to, musia byť relevantné a aktuálne.

Dynamika a využívanie kvalitných údajov sú pre dosiahnutie týchto vecí kľúčové. Údaje zo smartfónov, aplikácií, v ktorých sú spotrebitelia zaregistrovaní, inteligentných hodiniek a ďalších zariadení zmenia priestor DOOH. Dynamická reklama OOH môže využívať údaje o polohe a vzorce návštevnosti spotrebiteľov v danej oblasti na lepšie pochopenie obsahu a reklamy, ktorá by ich mohla zaujať.

S prístupom k masám obsahu doslova "na dlani" má dnes mnoho ľudí pocit, že statická reklama jednoducho nestačí. Obsah reklamy musí upútať pozornosť a zvýšiť povedomie o značke či produkte. Message a vizuál musia byť dostatočne silné, aby podnecovali k zapamätaniu a nabádali k akcii na zapojenie.

Preto bude nevyhnutné, aby marketingový tím značiek využíval údaje pre dynamickú DOOH.

Úloha dynamického digitálneho obsahu

Video a iný dynamický obsah sa neustále osvedčujú ako pútavé. Preto nie je divu, že výdavky na reklamu DOOH budú výrazne rásť. 

Keď sme skúmali vplyv videa na reklamu, zistili sme, že v porovnaní so statickou reklamou môže video zabezpečiť o 85 % vyššie CTR.

Zacielenie na spotrebiteľov vo verejnej doprave, v maloobchodných prevádzkach alebo všeobecne vo svete s pútavým obsahom je víťazná kombinácia. Bez možnosti voľby zrušiť alebo prelinkovať reklamu je pravdepodobnejšie, že sa spotrebitelia zapoja a zapamätajú si vašu kreatívu (a konvertujú).

4. Zlepšenia reklamných technológií

Za posledné dva roky došlo k neuveriteľným zlepšeniam v oblasti reklamných technológií. Z jednej platformy môžete vytvárať presvedčivé kreatívy pre najväčšie aj najmenšie obrazovky. Vďaka automatizácii výroby môžete v priebehu niekoľkých minút reprodukovať svoju kreatívu pre všetky veľkosti reklám a získať tak skutočný zážitok z viacerých kanálov.

S platformou a plánovacím softvérom Lurity si môžete nakombinovať formáty, ktoré sa pre váš typ posolstva a cieľovej skupiny najlepšie hodia: či sú to digitálne displeje v obchodných centrách naprieč Slovenskom alebo Českom, na Slovenskej pošte, v Coop Jednota, vo wellness centre, na pumpách, alebo jendoducho len na LED boardoch. 

Navyše, marketingový tím si môže kontrolovať priebežne vami nasadenú kampaň, alebo vymieňať vizuály a videá bežiacej kampane v reálnom čase.  Bez ohľadu na to, kde sa vaše digitálne značenie nachádza, váš tím má prehľad o kampani úplne pod svojou kontrolou.

Kľúčové poznatky o trendoch v oblasti reklamy DOOH:

Covid-19 síce skomplikoval situáciu OOH, ale zároveň aj podporil a urýchlil samotný rast DOOH. 

S rokom 2022, so zvýšeným trendom nákupov a cestovaním, digitálnym rastom, dynamickými možnosťami a zlepšeniami v reklamných technológiách bude reklama DOOH prosperovať.

Ak budete konať v súlade s týmito trendmi v oblasti reklamy DOOH a začleníte toto šikovné médium do svojho štandardného mediamixu, môžete si pekne kontinuálne zabezpečiť, aby vaše reklamné kampane cielili na správnych ľudí, na správnom mieste a v správnom čase. Investovanie časti výdavkov na reklamu do tohto rozvíjajúceho sa priestoru umožní vašej značke získať náskok pred konkurenciou a pekne rásť.

Zdroj: https://www.bannerflow.com/blog/essential-dooh-advertising-trends-2022/

Naspať na blog