5 aktuálnych TOP trendov v OOH

 • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Minulý rok bol rokom umelej inteligencie (AI). AI však nebola jedinou technológiou, ktorá rozvírila vlny. S nástupom inovácií, ako je Faux OOH (FOOH, a zlepšenými možnosťami merania kampaní a analýzy údajov zaznamenala OOH v roku 2023 obrovský prílev investícií.

Keďže sa očakáva, že globálne výdavky na OOH v tomto roku prekročia magickú hranicu 40 miliárd USD, ponúkame prehľad 5 TOP trendov, 

ktoré by mali inzerenti sledovať: 

OOH očami umelej inteligencie

Odvetvie OOH prechádza pozoruhodným posunom vďaka AI, ktorá doslova zjednodušuje vytváranie pútavých zážitkov značky a mení interakciu spotrebiteľov s kampaňami. Táto technológia nie je len módnym výstrelkom; vďaka nej je už vonkajšia reklama presnejšia, personalizovanejšia a efektívnejšia.

Generatívna AI môže napríklad automatizovať prístup k plánovaniu kampaní tým, že identifikuje optimálne formáty a umiestnenia na oslovenie požadovaného publika. Okrem toho uľahčuje rýchlu analýzu dostupných údajov o spotrebiteľoch a pomáha vytvárať modely pohybu publika.

AI môže tiež posilniť programatický DOOH (pDOOH) prostredníctvom hyperlokalizácie, prispôsobenia správ konkrétnym geografickým oblastiam a reagovania v reálnom čase na dennú dobu, počasie alebo kultúrne a regionálne udalosti.

Je však dôležité poznamenať, že umelá inteligencia je v počiatočnom štádiu a zďaleka nie je neobmedzená.

Aj keď AI uľahčuje prácu pri vývoji kampaní, nedokáže adekvátne zohľadniť stratégiu značky. Nedostatok rozsiahlych a kvalitných údajov môže obmedziť využiteľnosť technológie na potrebnú analýzu údajov.Agentúry, ktoré využívajú AI by tak mali robiť pragmaticky a stále využívať ľudský faktor  strategických a kreatívnych prístupov.

OOH čoraz častejšie oslovuje zákazníkov v celom funneli 

Out-of-Home reklama dnes už prekračuje jej „nastavenú“ tradičnú rolu zvyšovania povedomia o značke: dnes už je totiž médiom, ktore dokáže zapojiť zákazníkov v celom marketingovom lieviku, čo je vynikajúce z pohľadu rozšírenej príležitosti pre zvýšenie výsledkov kampane. 

OOH disponuje možnosťami ako ovplyvniť spotrebiteľa v celom procese funnela: od prilákania až po ich usmernenie pri zvažovaní nákupu, spustenie konverzií a podporu propagácie značky.

Z prieskumu OAAA z roku 2023 vyplýva, že spomedzi opýtaných spotrebiteľov 65 % podniklo kroky (napr. návšteva obchodu) po zobrazení digitálnej billboardovej reklamy a 52 % podniklo kroky na mobilnom zariadení, napríklad návšteva webovej stránky, využitie zľavy alebo priamo nákup.

Dnešní zadávatelia reklamy sú hladní po presných meraniach výsledkov. Metriky OOH a atribúcia sa vyvinuli tak, aby presne určili vplyv mediálneho umiestnenia na priame obchodné výsledky. Táto integrácia umožňuje inzerentom vytvárať správy posilňujúce tradičné alebo digitálne kampane, čím sa OOH stáva nepostrádateľnou pre éru výkonnosti.

Zákazník hľadá zážitok so značkou

OOH má potenciál ponúknuť zákazníkovi autentické zážitky so značkou, ktoré presahujú tradičnú digitálnu reklamu.

Podľa správy OAAA unikátny pútavý charakter OOH jej pomáha dosahovať najvyššiu zapamätateľnosť reklamy zo všetkých základných médií a tradičné a digitálne billboardy vyvolávajú u amerických spotrebiteľov 61 % priaznivých reakcií, čo je viac než akýkoľvek iný konkurenčný kanál.

Štúdia Reakcie médií 2023 spoločnosti Kantar hovorí, že OOH poskytuje značkám vynikajúcu príležitosť na prístup k celej škále zážitkov a zábavy, ktorú ponúkajú mediálne kanály.

Tieto zistenia ukazujú, že OOH má potenciál:

 • budovať dôveru
 • nadviazať kontakt s relevantným publikom
 • odlíšiť značky od konkurencie
 • podporiť lojalitu zákazníkov
 • zosúladiť sa s modernými hodnotami
 • zvýšiť celkovú angažovanosť.

OAAA podrobne uvádza, že 86 % dospelých uviedlo, že za posledných 30 dní absolvovalo cestu vozidlom a 56 % uviedlo, že sa prechádzalo v centre mesta. Od roku 2022 do roku 2023 vzrástla aj letecká doprava v USA o viac ako 10 % a počet cestujúcich v tranzitnej doprave sa zvýšil o 13,6 %.

Stručne povedané, OOH kampane napĺňajú potrebnú túžbu po pútavých a vzrušujúcich reklamných zážitkoch medzi spotrebiteľmi, ktorí čoraz častejšie cestujú do OOH hotspotov za prácou a oddychom. A nielen tam. 

Zážitky so značkou: virtuálne?

OOH dnes prechádza veľkou transformáciou s nástupom falošnej OOH (FOOH), ktorú podporuje používanie počítačom generovaných obrazov (CGI).

Dôkazom sú virálne videá, ktoré sa šíria sociálnymi médiami, a FOOH mení statické billboardy, digitálne obrazovky a plagáty na dynamické, pohlcujúce zážitky. Tento vývoj rozširuje obzory rozprávania príbehov o značkách, pričom sa mu darí v súčinnosti s mobilnými zariadeniami.

Skvelým príkladom je kampaň Maybelline 2023 "Sky High Mascara", ktorá zobrazuje nadrozmerné digitálne maskary a riasy v londýnskom metre. Táto reklama sa rýchlo stala virálnou na sociálnych sieťach, zvýšila predaj a inšpirovala kampane spoločností Kylie Cosmetics, North Face a McDonald's.

Hoci je však potenciál FOOH pozoruhodný, sú tu aj kontroverzie, ktoré môže vyvolať, pokiaľ ide o platené mediálne priestory, autenticitu a zákonnosť.

Niektorí kritici v tomto odvetví spochybňujú etickú legitimitu FOOH. Zamýšľajú sa nad tým, čo predstavuje "skutočnú" OOH a či spotrebitelia dokážu rozlíšiť autentické a simulované vonkajšie zážitky. Do úvahy treba vziať aj právne a finančné faktory.

Hoci FOOH môže zvýšiť rozruch a návštevnosť značiek na sociálnych médiách, chýba jej autenticita a skutočný zážitok z tradičnej OOH, čo sú dva faktory, vďaka ktorým vonkajšia reklama požíva vysokú dôveru spotrebiteľov.

Udržateľnosť

Odvetvie OOH sa mení v reakcii na rastúci záujem spotrebiteľov o udržateľnosť. Značky zosúlaďujú svoje vonkajšie stratégie s environmentálnymi iniciatívami, používajú ekologické materiály, LED osvetlenie a solárnu energiu.

Primiešavanie ekologických prvkov do kampaní OOH prispieva nielen k ochrane životného prostredia, ale posilňuje aj väzby so spotrebiteľmi, ktorí čoraz viac vyznávajú tieto udržateľné hodnoty.

Zameranie spotrebiteľov na udržateľnosť presahuje rámec krátkodobých trendov a stáva sa kľúčovým aspektom vernosti značke. Zadávatelia reklamy sa musia v tomto prostredí pohybovať autenticky, pretože greenwashingové praktiky môžu narušiť dôveru.

Tu sú ale aj majitelia OOH médií rozhodujúci pri presadzovaní udržateľnej reklamy prostredníctvom implementácie:

 • zodpovednej spotreby energie
 • používanie renovovaných materiálov
 • efektívne riadenie dodávateľského reťazca a
 • ekologicky uvedomelých projektov, ktoré sú prospešné pre komunity.

Ich záväzok plniť potreby spotrebiteľov a značiek podčiarkuje vývoj celého odvetvia smerom k ekologickejšiemu povedomiu.

Výhľad do budúcnosti

Už teraz vidíme známky toho, že budúcnosť OOH je vzrušujúca. Vďaka inovatívnym technológiám, ako je AI a rozšírená realita, oživeniu osobných zážitkov so značkou a zameraniu na udržateľnosť, vonkajšia reklama je schopná zaujať publikum v celom marketingovom lieviku a upevní si pozíciu dynamického a vplyvného média v globálnej reklame.

Zdroj: Advertisingweek.com, Jaime Byrdak, Head of Media, Billups

Naspať na blog