cielenie OOH kampane

Aké sú možnosti cielenia OOH kampane

Profile picture for user Tomas Tiefenbach CEO
Tomáš Tiefenbach CEO

Správne zacielenie je základom úspechu každej reklamnej kampane. LURITY umožňuje kampane cieliť cez jednoduché web rozhranie, podobne ako ste zvyknutí napríklad pri online reklame.

Spustenie kampane

Cez web rozhranie LURITY dokážete kampaň spustiť iba na lokalitách, ktoré sú v blízkosti Vašich prevádzok. Spustiť kampaň iba počas chladných alebo studených dní. Zapnúť kampaň iba pondelky doobeda.

Cielenie Vám rovnako umožňuje osloviť potenciálnych zákazníkov v rámci demografických skupín na miestach a v časoch kde sa práve nachádzajú. Umelá inteligencia, ktorú systém LURITY využíva sa učí na základe obrovského množstva dát predikovať, kde sa cieľová skupina Vašich zákazníkov objaví.

Zacielenie reklamnej kampane prebieha vo viacerých krokoch:

1. Pomenujete kampaň

Pomenujte svoju kampaň, aby ste neskôr jej výsledky dokázali odlíšiť od ostatných kampaní.

Tip: Kampaň produktu X december 2018.

2. Zvolíte rozpočet

Systém LURITY umožňuje korigovať intenzitu reklamnej kampane zvyšovaním, prípadne znižovaním jej rozpočtu. Čím vyšší nastavíte denný rozpočet, tým častejšie sa budú reklamy zobrazovať na vybraných zariadeniach a tým ich môže vidieť viac ľudí.

Systém ponúka na výber dva spôsoby stanovenia rozpočtu:

 • Denný rozpočet je ideálne zvoliť v prípade, ak potrebujete mať kampaň rovnomerne rozloženú počas celého jej priebehu. Na druhú stranu, denný rozpočet má nastavenú toleranciu čerpania +/- 20% a preto je potrebné vopred počítať s tým, že finálna cena kampane je mierne variabilná.
 • Celkový rozpočet na kampaň odporúčame zvoliť v prípade, ak máte fixný rozpočet na kampaň, ktorý sa nesmie prekročiť. Tento spôsob rozpočtovania však nezaručuje, že bude rozpočet čerpaný rovnomerne počas celého priebehu kampane. V niektorých prípadoch sa tiež môže stať, že sa rozpočet vyčerpá ešte pred dátumom ukončenia kampane.

Pri kampaniach, ktoré majú trvanie iba pár dní sa môže stať, že sa rozpočet nepodarí celkom vyčerpať. Je to spôsobené najmä nepredvídateľnými poklesmi alebo nárastami sledovanosti - napríklad počasím, prázdninami alebo spoločenskými udalosťami. Systém v prípade výrazného poklesu sledovanosti nemá možnosť behom krátkej doby reagovať a “dobehnúť” zameškané výsledky.

Pri plánovaní kampane máte možnosť stanoviť si maximálnu cenu za videnie, ktorú ste ochotný za videnie jednej reklamy jedným potenciálnym zákazníkom zaplatiť. Táto cena za videnie nebude systémom nikdy prekročená. To znamená, že ak by cena za videnie v aukcii vystúpala vyššie ako je stanovená vaša maximálna cena za videnie, Vaša kampaň sa dočasne preruší a automaticky sa spustí až keď cena za videnie klesne pod stanovenú maximálnu cenu.

Tip: Denný rozpočet pre nepretržitú kampaň a celkový rozpočet pri krátkodobých kampaniach s fixným rozpočtom.

3. Naplánujete kampaň

Naplánujte svoju reklamnú kampaň podľa toho, aký typ kampane práve spúšťate:

 • Beží nepretržite od dnešného dňa je odporúčaná voľba pre dlhodobú brandovú kampaň. Kampaň sa spustí okamžite po schválení vizuálu našimi administrátormi, pričom nemá ohraničený koniec. Kampaň sa zastaví až keď ju manuálne vypnete.
 • Nastaviť začiatok a koniec kampane cez výberovník dátumov. Kampaň sa dá týmto spôsobom naplánovať aj do budúcnosti. Toto nastavenie odporúčame pri krátkodobých promo akciách s posunutým začiatkom alebo pri kampaniach, ktoré musia skončiť v presný dátum.

Tip: Dostať sa do zákazníckeho povedomia je behom na dlhé trate. Odporúčame preto spustiť nepretržitú brandovú kampaň, pri ktorej sa promuje spoločnosť a jej značka. Zároveň je vhodné spustiť viacero menších, časovo ohraničených produktových kampaní, ktoré sa spúšťajú podľa toho, ako sa vyvíja ich predajnosť.

4. Uložíte reklamné vizuály

Do kampane môžete vložiť neobmedzené množstvo statických alebo dynamických vizuálov:

 • Obrázky ktoré sa budú zobrazovať po dobu 15 sekúnd
 • Videá s maximálnou dĺžkou 15 sekúnd

Obrazovkové plochy majú všetky jednotný formát s pomerom strán 16:9 a preto je potrebné vkladať vizuály v nasledovnom rozlíšení:

 • FullHD (rozlíšenie 1920x1080px / 1080x1920px)
 • 4k (rozlíšenie 3840x2160px / 2160x3840px)

Reklamné obrazovky môžu byť osadené “na šírku” alebo “na výšku” a preto do kampane odporúčame vložiť oba varianty, aby ste využili celý potenciál reklamnej siete:

 • Horizontálne orientovaný vizuál “na šírku”
 • Vertikálne orientovaný vizuál “na výšku”

Vizuály sa budú zobrazovať na veľkej obrazovkovej ploche a preto odporúčame vkladať obsah vo vysokej kvalite v nasledovných podporovaných formátoch:

 • JPEG (pre obrázky)
 • PNG (pre obrázky)
 • MP4 (pre videá)

Tip: Dynamický obsah pritiahne viac pozornosti, avšak je zvyčajne drahší a náročnejší na výrobu ako klasické obrázky. Odporúčame preto dlhodobú video kampaň ako promo spoločnosti a viacero statických vizuálov na podporu predaja konkrétnych produktov, ktoré sa v čase menia.

5. Nastavíte geografické cielenie

Zvoľte si geografickú oblasť, v ktorej chcete spustiť Vašu kampaň. Kampaň sa zobrazí na všetkých obrazovkách, ktoré sa nachádzajú v rámci vybraného geografického zacielenia.

V prípade širokého geografického zacielenia sa Vaše kampane dostanú do povedomia väčšiemu počtu ľudí.

Naopak, pri geograficky ohraničenom zacielení sa Vaše kampane budú zobrazovať na menšom počte obrazoviek avšak s vyššou intenzitou nakoľko reklamný rozpočet sa delí medzi menší počet obrazoviek.

Tip: Reklama cielená v akčnom rádiuse 10km od každej prevádzky.

6. Vyberiete demografické cielenie

Systém LURITY umožňuje cieliť kampane na mužov alebo ženy v konkrétnych vekových skupinách:

 • 16-24 rokov
 • 25-34 rokov
 • 35-44 rokov
 • 45-54 rokov
 • 55-64 rokov
 • >65 rokov

Umelá inteligencia LURITY sa neustále učí na ktorých miestach a v ktorých časoch sa vyskytujú ľudia z danej cieľovej skupiny a podľa toho priebežne počas celého dňa prispôsobuje zostavu reklám pre každý set obrazoviek.

Inzerent platí iba v prípade, ak sa človek z vybranej cieľovej skupiny pozrie na danú reklamu. Niektoré cieľové skupiny môžu mať vyššiu cenu za videnie ako je priemer, nakoľko je o ne vyšší dopyt zo strany inzerentov.

Tip: Reklama s cielením 16-25 rokov zameraná na podporu produktu pre tínedžerov.

7. Načasujete kampaň

Kampaň je možné časovať na konkrétne dni v týždni alebo konkrétnu dennú dobu. Mimo vybranej doby sa reklamy automaticky prerušia a opätovne sa spustia až keď sú splnené podmienky časového cielenia.

Tip: Reklama na obedové menu sa bude automaticky spúšťať iba pondelok až piatok v čase obeda medzi 11:00-13:00.8. Zvolíte spúšťaciu teplotu

8. Zvolíte spúšťaciu teplotu

Reklamnú kampaň je možné načasovať, aby sa automaticky zapínala iba vo vybranom teplotnom pásme. Zvoľte si teplotu od-do počas ktorej má reklamná kampaň bežať.

Tip: Reklama na zmrzlinu sa bude automaticky spúšťať iba ak je vonkajšia teplota medzi 30 a 50C.

9. Vyberiete vhodné počasie

Rovnako ako pri teplote, kampaň môžete načasovať, aby sa automaticky spúšťala iba pri konkrétnom druhu počasia.

Tip: Reklama na lyžiarske potreby sa bude spúšťať iba ak vonku sneží.

Predikcia výsledkov kampane

Systém LURITY dokáže predikovať výkonnosť kampane ešte pred jej spustenim. Na základe historických dát systém dokáže odhadnúť napríklad počet videní alebo prehratí reklám pri určitom stanovenom rozpočte alebo vybranom cielení.

Tieto odhady sú však iba orientačné a nie je možné ich garantovať. Je to z toho dôvodu, že systém nikdy nevie s určitosťou vopred, koľko ľudí v daný deň pôjde okolo reklamného zariadenia, alebo aký bude v daný deň dopyt zo strany inzerentov o konkrétnu reklamnú plochu.

 • Veľkosť publika vyjadruje počet ľudí, ktorí môžu reklamu vidieť na základe zvoleného geografického zacielenia
 • Viditeľnosť znázorňuje počet obrazoviek, na ktorých sa môže zobrazovať kampaň podľa zvoleného geografického zacielenia
 • Počet videní reklamy je odhadovaný na základe reklamného rozpočtu
 • Cena za videnie je odhadovaná na základe reklamného rozpočtu
 • Počet prehratí je odhadovaný na základe reklamného rozpočtu
 • Intenzita zobrazovania reklamy na jednej obrazovke je odhadovaná na základe reklamného rozpočtu

Tip: Pri kombinácií viacerých foriem pokročilého cielenia kampane (napríklad časovanie a počasie) je vysoká pravdepodobnosť, že všetky podmienky cielenia sa nenaplnia, kampaň sa nespustí a teda nedosiahne predikované výsledky.

Schvalovanie kampane

Po stlačení tlačidla na spustenie kampane musí kampaň prejsť schvaľovacím procesom. Administrátori LURITY kontrolujú každý jeden reklamný vizuál, či spĺňa pravidlá inzercie uvedené v Obchodných podmienkach. Schvaľovací proces reklamnej kampane zvyčajne netrvá dlhšie ako pár hodín, maximálne však 24 hodín.

LURITY negarantuje, že sa reklama dostane na všetky reklamné obrazovky v rámci geografického cielenia. Niektorí prevádzkovatelia plôch majú nastavené blacklisty na biznis kategórie inzerentov, ktorých si na svojich obrazovkách neželajú - jedná sa najmä z ich pohľadu konkurenčné biznis kategórie. Navyše, prevádzkovatelia plôch majú právo reklamu dodatočne odmietnuť v prípade, že reklama poškodzuje ich dobré meno, prípadne aj z iných dôvodov.  

Naspať na blog