Lurity digitalna obrazovka

Ako umelá inteligencia pomáha riadiť OOH kampaň

Profile picture for user Tomas Tiefenbach CEO
Tomáš Tiefenbach CEO

Presná merateľnosť bola donedávna doménou výhradne online reklamných kampaní. Našim zámerom bolo inzerentom ponúknuť rovnaký komfort a presnosť meraní OOH kampaní na aký sú zvyknutí zo sveta online reklamy. LURITY preto ako jeden z prvých OOH systémov umožňuje kampane nielen vyhodnocovať, ale aj cieliť a automaticky riadiť za pomoci umelej inteligencie.

Kamera zaznamenáva pohľady

Všetky reklamné plochy LURITY sú vybavené kamerou a počítačom na ktorom bežia výkonné algoritmy. Tieto algoritmy dokážu z kamerového záznamu detekovať tváre okoloidúcich a zaznamenať kedy sa okoloidúci na reklamnú plochu pozerajú.

Kamery pripojené k reklamnej obrazovke dokážu veľmi presne merať napríklad dĺžku očného kontaktu. A nielen to. Softvér dokáže na základe tzv. tvárových markantov odhadnúť vek a pohlavie každého okoloidúceho.

Odhady veku a pohlavia sú iba orientačné (presnost +/- 3 roky) a slúžia na zaradenie ľudí do vekových kategórií, ktoré inzerentom uľahčujú cielenie a vyhodnocovanie reklamy. Systém dokáže robiť tieto odhady vďaka tomu, že bol predtým na tisícoch rôznych tvárach naučený ako vyzerá napríklad 30-ročný muž.

Samozrejme, celý monitoring je striktne anonymný a v súlade s nariadením GDPR. Z toho dôvodu inzerent a ani prevádzkovateľ plochy nemá prístup k individuálnym výsledkom interakcií, ale iba ku kumulovaným štatistikám zo všetkých interakcií.

Z legislativnych dôvodov rovnako nie je možné spracovávať osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Systém LURITY preto osoby v mladších vekových kategóriách nezaznamenáva ani nevyhodnocuje.

Inzerent cieli reklamu

LURITY umožňuje cieliť reklamy okrem konkrétnej lokality, času, alebo počasia aj na konkrétnu demografickú skupinu.

Tip: Inzerent propagujúci produkty pre mladých mužov si vyberie cieľovú skupinu „muži od 16 do 34 rokov“.

Umelá inteligencia LURITY na základe dlhodobých historických dát predikuje, pri ktorej obrazovke sa v ktorom čase najčastejšie vyskytuje zvolená demografická skupina a podľa toho cieli reklamu na danom zariadení.  

Cielenie kampane podľa veku a pohlavia neznamená, že ak sa pred obrazovkou postaví muž ktorý má 30 rokov tak sa reklama okamžite prepne na reklamu cielenú na mužov v jeho veku. Takýto systém by bol veľmi neefektívny, nakoľko na exponovaných miestach prechádza naraz okolo plochy veľké množstvo ľudí a reklamná plocha dokáže zobraziť vždy iba jeden vizuál.

Namiesto personalizovanej reklamy na konkrétneho človeka sa preto umelá inteligencia snaží reklamou “zasiahnuť” čo možno najväčší počet osôb v cieľovej skupine. Systém preto automaticky riadi všetky reklamné kampane, aby sa vždy zobrazovali iba na tej obrazovke, kde sa v danú dobu najčastejšie vyskytuje vybraná cieľová skupina osôb.

Tip: Celoslovenská kampaň sa môže ráno zobrazovať v nákupnom centre v Bratislave na obrazovke č.1, neskôr sa presunie na obrazovku č.2, počas obeda sa spustí v Aquaparku v Senci a večer sa zapne vo fitness centre v Košiciach. Umelá inteligencia LURITY automaticky presúva kampaň so zámerom osloviť čo najviac osôb v danej cieľovej skupine pri zachovaní čo najnižšej ceny za videnie.

Ako systém spoplatňuje reklamu

Na rozdiel od iných reklamných systémov s obrazovkami, na LURITY neplatíte za umiestnenie reklamy ani za čas zobrazenia reklamy, ale iba za jej skutočné videnie reklamy cieľovou skupinou zákazníkov. Sme presvedčení, že platba za výsledky je jediný a férový spôsob spoplatnenia reklamy.

Tip: Pri vytváraní kampane si inzerent zvolil cieľovú skupinu „muži od 16 do 34 rokov“. Muž vo veku 30 rokov si reklamu pozrel a inzerent zaplatil za videnie. Žena vo veku 30 rokov si tiež pozrela reklamu, avšak kampaň nebola cielená na ženy a preto inzerent za toto videnie neplatí.

LURITY používa aukčný model stanovenia ceny za videnie - to znamená že cena za jedno videnie je automaticky stanovená systémom na základe aktuálnej sledovanosti a aktuálneho dopytu inzerentov po danej reklamnej ploche.

Cena za videnie preto môže v priebehu kampane stúpať alebo klesať. Cena stúpa ak pribudnú inzerenti alebo klesne počet videní oproti predikcii. Naopak, cena za videnie klesá ak sa zníži dopyt zo strany inzerentov alebo plochy zaznamenajú vyššiu sledovanosť oproti pôvodnej predikcii.

Naspať na blog