DOOH a cieľové skupiny: u ktorých je predpoklad, že zafunguje najefektívnejšie?

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist
Digitálna out-of-home (DOOH) reklama sa dnes postupne prepracúva medzi najvplyvnejšie médiá reklamného priemyslu. Jej schopnosť osloviť spotrebiteľa vo vonkajšom prostredí a ponúknuť mu interaktívne a atraktívne reklamné správy prináša potenciál pre viaceré cieľové skupiny. V tomto článku sa pozrieme na tie, pre ktoré môže byť najvhodnejšia.
  • Mestskí spotrebitelia: digitálna OOH je zo svojej samotnej podstaty najefektívnejšia pre mestského spotrebiteľa. Títo ľudia sa permanentne presúvajú po meste, po práci užívajú mestské prostredie na oddych, pohybujú sa po cestách, námestiach, letiskách, nákupných centrách. Digitálne obrazovky umiestnené v týchto oblastiach im umožňujú vidieť reklamy vo svojom prirodzenom prostredí a zachytiť ich pozornosť. Vysoké percento mestských spotrebiteľov je technologicky zdatných a často sú otvorení novým zážitkom, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že si nielen všimnú a zapamätajú digitálnu OOH reklamu, ale na základe tohto impulzu aj konajú.
  • Generácia mileniálov: Táto generácia, ktorá sa narodila medzi rokmi 1981 až 1996, je digitálne orientovaná a aktívne sa angažuje vo virtuálnom i reálnom svete. Digitálne obrazovky vytvárajú nové možnosti pre kreatívne a inovatívne reklamy, ktoré oslovujú ich záujmy a životný štýl. Interaktívne prvky a personalizovaný obsah na digitálnych obrazovkách môžu zaujať pozornosť tejto generácie a vytvoriť zážitok, ktorý si zapamätajú.
  • Cestovatelia a turisti: Títo spotrebitelia sa nachádzajú vo veľkých mestách, letiskách a turistických oblastiach, kde je digitálna OOH reklama umiestnená. Ponúka užitočné informácie o miestnych atrakciách, ubytovaní, stravovaní a zábavnom vyžití. Cestovatelia a turisti majú väčšiu tendenciu si tieto nosiče všímať a teda je predpoklad, že aj na základe týchto informácií budú konať,   keďže sa nachádzajú v nezaťaženej nálade objavovania a sú otvorení.
  • Lokálne a menšie firmy a značky: menšie firmy často hľadajú efektívne a dostupné spôsoby, ako osloviť miestnu cieľovú skupinu. Digitálne obrazovky umiestnené v ich okolí im poskytujú príležitosť zobraziť svoje produkty a služby a personalizácia reklamy v lokálnom kontexte zvyšuje šancu, že si miestni spotrebitelia všimnú tento druh reklamy.
  • Veľké značky a medzinárodné brandy: ktoré často využívajú mediálne plánovanie väčších agentúr pracujúcich s profi plánovacími softvérmi. Na základe dát totiž v strategických či taktických plánoch priamo vidia efektivitu médií.  Vedia si tak vyhodnotiť, že okrem klasického mediálneho mixu pozostávajúceho z médií ako je TV, rádio a digital im zvyšuje mediálne parametre a výkonnosť plánu doplnenie OOH a posledné roky digitálneho OOH (samozrejme, plánovanie prebieha sofistikovane, s kvalitným zadaním a množstvom parametrov). Ale napríklad pridanie vhodného OOH kanálu do mediálneho mixu môže potenciálne zvýšiť zásah o desiatky a dokonca až stovky %. (Zdroj: Movia media, USA Touch Points 2020, viď graf).

Podľa Nielsen OOH a ich prieskumu z roku 2022 "OOH je najúčinnejším offline médiom, ktoré podporuje online aktivitu, pretože prináša 4x viac online aktivít na zaplatenú jednotku ako TV, rozhlas a tlač."   (Zdroj: Nielsen OOH Online Activation)

Sumár: Digitálna OOH má obrovský potenciál osloviť viaceré cieľové skupiny. Pri jej plánovaní je však treba analyzovať cieľovú skupinu a prispôsobiť jej kreatívu, messaging a umiestnenie nosičov. Popularita DOOH celkovo narastá vďaka jej vysokej efektivite. Prispievajú k tomu najmä jej flexibilita, kreatívne možnosti, interaktivívny obsah a možnosť ponúknuť dnes už sofistikovanému zákazníkovi stále niečo nové a atraktívne.

Photo: Unsplash.com, Jon Cellier

Naspať na blog