29 JUNE 2022

Nový prieskum GroupM: Digitálna OOH reklama funguje pri podpore okamžitej akcie spotrebiteľa. DOOH je top pri vnímaní inovatívnosti značky, brand experience a kreativity (5/22)

Petra Svetik

Petra Svetik

the strategist

4 minúty čítania

New York (4. mája 2022) - GroupM, mediálna investičná skupina WPP, oznámila výsledky prieskumu Sightline Global Digital Out-of-Home (DOOH) o aktuálnom vnímaní digitálnej OOH reklamy.

Podľa 50% účastníkov prieskumu ich DOOH priamo usmernila k nákupu a 75% respondentov uvádza, že reklama ich podnietila k vyhľadávaniu ďalších informácií online.

Výsledky prieskumu zistili, že spotrebitelia na celom svete považujú kampane DOOH za inovatívne, pôsobivé a silne podnecujúce k aktivite, čo smeruje k tomu, že budú naďalej zohrávať dôležitú a jedinečnú úlohu v mediálnych stratégiách zadávateľov reklamy.

V novej štúdii, ktorú uskutočnila spoločnosť Kantar, sa zisťovali názory 11.000 respondentov na 11 hlavných svetových trhoch na rôzne reklamné kanály vrátane DOOH s cieľom posúdiť, ako je táto rýchlo rastúca forma reklamy vnímaná v porovnaní s inými on a offline formátmi. Medzi zisteniami je aj to, že kampane DOOH sa zdajú byť silným urýchľovačom priamej akcie zo strany spotrebiteľov;  polovica účastníkov tvrdí, že DOOH ich podporila k nákupu a dve tretiny respondentov uviedlo, že reklamy ich podnietili k vyhľadávaniu ďalších informácií online.

Podľa respondentov, ktorí videli reklamy DOOH v poslednom mesiaci je DOOH najinovatívnejším formátom (28 %) a po „kinoformáte“ je podľa nich DOOH aj "najkreatívnejším“ formátom. Rovnaký počet respondentov, ktorí videli TV, rozhlasové a DOOH reklamy (37 %) uviedol aj to, že DOOH  má často reklamy, ktoré sú "zábavné".

Zistenia hovoria, že DOOH sa stala súčasťou spotrebiteľského zážitku (brand experience) tým, že reklama bola priamo súčasťou lokálneho konceptu a 63% uviedlo, že ich cesty boli vďaka nej atraktívnejšie. Viac ako 77 % tých, ktorí videli reklamy DOOH hovoria, že DOOH reklama je podľa nich viac informatívna a 50% ich spája s ich obľúbenými sociálnymi médiami.

Prieskum zadala spoločnosť Sightline (spoločný podnik sesterských spoločností GroupM Xaxis a Kinetic) s cieľom zistiť viac o tom, ako spotrebitelia na globálnych trhoch vnímajú DOOH a poskytnúť tak nové poznatky o úlohe, ktorú by mohli zohrávať v mediálnych plánoch zadávateľov reklamy.

„DOOH je veľmi dôležitý nástroj, ktorý sa dá použiť na dosiahnutie cieľa marketéra. Je vzrušujúce vidieť ako spotrebitelia reagujú na potenciál kreativity a inovácií v DOOH. Dlhodobo je to medálny kanál, ktorý má potenciál vytvárať pútavé zážitky a tiež zvyšuje hodnotu a vplyv značky.

Umelá inteligencia, virtuálna realita a interaktivita v DOOH vytvárajú jedinečné príležitosti. Interaktívne prvky (napr. QR kód) umožňujú značkám viesť spotrebiteľov priamo na webovú stránku, k nákupu alebo k získaniu ďalších informácií, vďaka čomu sú neoceniteľné ako príležitosti pre konverzie“, uviedol A. Davies, global practice lead for digital OOH zadávateľa, spoločnosti Xaxis.

Detaily prieskumu sú uvedené vo výskumnej správe "The DOOH difference: Globálne postoje spotrebiteľov k DOOH a jej jedinečný potenciál pre zadávateľov reklamy", ktorá je k dispozícii na adrese https://www.xaxis.com/sightline/

Zdroj: groupm.com 

Vyskúšajte to efektívne

Step Ahead Background