24 FEBRUARY 2022

OOH / DOOH reklama postupne získava miesto medzi primárnymi mediálnymi kanálmi v marketingovom mixe

Petra Svetik

Petra Svetik

the strategist

4 minúty čítania

Out of home sa už dávno v mediálnom slovníku charakterizovalo ako „booster / alebo posilňujúce médium“, tj médium, ktorým sa dá rozšíriť a posilniť reklama bežiaca aj v iných mediakanáloch. Nedávny vývoj v reklamnom biznise však jasne ukazuje, že je načase začať hovoriť o OOH ako o tom, čím v skutočnosti je, a to o nákladovo vysoko efektívnou a pre značku vpodstate veľmi bezpečnou cestou ako osloviť a zaujať publikum vo veľkom rozsahu. Na Slovensku tvorí OOH aktuálne 5,8 % celkových výdavkov na reklamu.

Je prirodzené, že OOH reklama sa v minulosti snažila odčerpať z oveľa väčších rozpočtov televízie a digitálu. Koniec koncov, ako lepšie doplniť izolovaný digitálny zážitok z televíznej, online a mobilnej reklamy než odvážnymi správami v životnej veľkosti vo fyzickom svete?

Táto logika neustále priťahuje pozornosť zadávateľov reklamy na OOH / DOOH, ktorí vynakladajú najväčšie a stále rastúce výdavky, vrátane spoločností Amazon, McDonald's, Apple, Google, AT&T a Disney (USA), ktoré na OOH vynakladajú neúmerne veľa prostriedkov. 

Hoci pandémia zasadila dočasný úder aj OOH reklame, máme konečne opäť možnosť vidieť návrat publika, pretože mestá sa znovu otvárajú a viaceré zdroje potvrdzujú, že aktivita vozidiel a chodcov sa vrátila na úroveň pred vypuknutím pandémie, alebo v niektorých prípadoch ešte vyššie. 

OOH vs. TV: Väčší dosah pri nižších nákladoch

Dlhodobá fragmentácia a pokles televízneho publika, ktoré najprv spôsobila káblová televízia a potom rast online videa, sú historicky zdokumentované. Nedostatok produkcie nového obsahu vyvolaný COVID spolu s explóziou a karanténou vytvorili slušné negatívne PR pre televíznu reklamu. 

Video sa dnes stáva personalizovaným, interaktívnym zážitkom na požiadanie - čo je skvelé pre spotrebiteľov, ale nie tak veľmi pre inzerentov, ktorí chcú dosiahnuť masovú expozíciu.

Ak hovoríme o DOOH / OOH, tak toto médium naopak môže zabezpečiť prakticky 100 % dosah a to za oveľa nižšiu sumu, skoro zlomok ceny z TV reklamných spotov. Z hľadiska mediálneho plánovania je to vysoko efektívny spôsob, ako osloviť masové publikum s vysokou frekvenciou a pri nízkych nákladoch. Práve preto sa už dlho používa ako vysielacie médium na oznamovanie udalostí, ako sú filmové premiéry, uvedenie produktov na trh a otvorenie obchodov. Vďaka kvalite, veľkosti plochy a tiež možnosti videa inzerenti využívajú rozsah a silu média na hlbšie zapojenie značky a dokonca na podporu konverzie. 

OOH vs. online: Úplná kontrola nad správou a médiom

Online médium sa už dlhšie borí s otázkami sledovanosti, podvodmi a transparentnosťou. Základným problémom je, že od aktuálnych správ cez boty až po blokovače reklám značky samotné jednoducho nemajú kontrolu nad médiom. Značky budú naďalej inzerovať online, ale vždy tu budú problémy a riziká, ktoré sú spojené s nedostatkom kontroly v online reklame.

Naopak, OOH poskytuje inzerentom plnú kontrolu. V každom inom médiu je dohoda medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom média "ste tu kvôli obsahu, ale musíte stráviť reklamy", takže zadávateľ reklamy nemá kontrolu nad celkovým obsahom, v ktorom sa ocitne jeho reklama a v kontexte ktorého je odkázaný na získavanie svojho publika. 

OOH je jediné hlavné reklamné médium, ktoré nie je založené na obsahu. Prečo? Lebo stav je: „ste tu vy a sú tu reklamy". Zadávateľ OOH / programatickej DOOH reklamy má plnú kontrolu nad posolstvom vrátane výberu času, miesta a fyzického kontextu, v ktorom ho doručí. 

OOH vs. mobilné zariadenia: pútavé zážitky v životnej veľkosti vs. rušivé zážitky v malom

Nárast a užívanie smartfónov prudko vzrástol a karantény a sociálne odstupy naďalej zvýšili množstvo času, ktorý trávime na mobiloch. Mobilná reklama je však často dosť ďaleko od zážitkov, ktoré chce väčšina značiek poskytnúť svojim spotrebiteľom. 

OOH je médium, ktoré prináša zapamätateľné správy v životnej veľkosti v reálnom svete. Od pútavých billboardov, cez nové digiálne formáty OOH na miestach, kde je najviac publika. Výskumy ukazujú, že je tiež lepšie zapamätateľná ako ktorýkoľvek iný kanál.

Kreativita OOH / DOOH ponúka často skvelé a vtipné realizácie, ktoré sú v rámci akéhokoľvek mobilného zariadenia jednoducho nemožné. A teda vôbec nie je na škodu, že zážitkový marketing sa dá ľahko integrovať do kampaní OOH. 

DOOH / OOH vs. sociálne siete: Oslovenie spotrebiteľov s autenticitou a dôverou

Reklama na sociálnych médiách sa stala pre značky základom, ktorý je poháňaný bezprecedentnými možnosťami získavania údajov a cielenia. Nedávny vývoj okolo tém od politiky cez COVID-19 až po rasizmus však nastolil nové otázky a výzvy týkajúce sa reklamy na sociálnych sieťach. Sociálne médiá sú tak ukážkovým príkladom toho, ako sa médium stáva posolstvom a začínajú prehlušovať reklamné posolstvá, ktoré značky majú záujem komunikovať.

Naopak, v OOH /DOOH ide len a výlučne o posolstvo. Hoci môže byť zameraná na konkrétne publikum, miesta a fyzické súvislosti, samotné médium je objektívne. Nie je to informačná lavína, valiaca sa rôznymi posolstvami politických názorov. Je to jednoducho skutočná reklama v skutočnom sveteNie je prekvapením, že výskum ukázal, že OOH je dôveryhodnejšia ako akékoľvek digitálne médium vrátane sociálnych médií.

Keďže reklama si nachádza svoj vlastný "nový normál", značky si budú čoraz viac všímať výhody, ktoré OOH ponúka v porovnaní s inými kanálmi. Keď tak urobia, OOH vystúpi z tieňa ostatných mediálnych kanálov a zaujme svoje miesto ako jeden z primárnych kanálov v marketingovom mixe, ktorý inzerentom ponúka nákladovo najefektívnejší a pre značku najbezpečnejší spôsob, ako osloviť a zaujať publikum vo veľkom meradle.

Vyskúšajte to efektívne

Step Ahead Background