Sú tu Vianoce a predaje sa pritvrdzujú: značky cielia komunikáciu na svoje publikum tam kde je a v čase, aký potrebujú

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_sedilek
Petra Sedilek the strategist

Značky a zadávatelia reklamy sú v plnom nasadení v komunikácii vianočnej ponuky. Špeciálne maloobchod je majstrom cielenej komunikácie a pri príprave na náročnú vianočnú sezónu zohľadňuje množstvo spotrebiteľských trendov: od znižovania výdavkov a tlaku na spotrebu v podmienkach hospodárskej neistoty až po riešenie hroziacich problémov v dodávateľskom reťazci, či pokračujúci rozmach online.

Supermédium menom DOOH (digitálna out-of-home)

Vďaka možnostiam rýchlej aktivácie tohto flexibilného média a jeho adresným cielením na publikum je DOOH atraktívny nielen pre maloobchod, ktorý vie výborne fungovať v neustále sa meniacom prostredí a zároveň permanentne súperí o podiel na trhu. Je pre všetkých, ktorí chcú moderne a efektívne komunikovať.

Flexibilita na neustále sa meniacom trhu

Jednou z hlavných výhod DOOH pre marketérov je možnosť zmeniť kampaň v krátkom čase a zároveň ju aktivovať na  vybrané dni (týždne) v závislosti od toho, kde a kedy bude mať najsilnejší vplyv. Značky môžu striedať svoje kreatívy (vizuály, videá) počas kampaní na základe vývoja predaja, či meniť posolstvá v reklamách podľa potreby. Potreba agilného mediálneho plánovania nebola nikdy dôležitejšia. DOOH poskytuje možnosť flexibilného plánovania a úpravy mediálneho mixu podľa ponuky v čase.

Vďaka tejto úrovni flexibility môže napríklad obchod v OC operatívne spustiť kampaň, ktorá nasmeruje zákazníkov priamo do ich najbližšej predajne, propagovať časovo citlivé ponuky podľa ich vývoja a dokonca upozorniť na odpočítavanie do kľúčových sviatkov, aby vyvolal pocit naliehavosti a zároveň mať možnosť prispôsobiť (messages, vizuály, doplánovanie mediatypov) kampaň na základe interných zmien a priorít.

Live feed – skvelý nástroj DOOH pre meniacu sa ponuku, akcie, katalógové ponuky, médiá a výpredaje 

DOOH teda poskytuje nielen že možnosť zobrazovať meniace a prispôsobené kreatívne správy nielen na masy na zvýšenie povedomia o značke, ale umožňuje cielene komunikovať s návštevníkmi doslova online meniacou sa ponukou. 

Predstavte si napríklad, že je Black Friday alebo Cyber Monday a vy ako obchodník potrebujete promovať výpredajové produkty, ktorých stav sa neustále v ponuke mení. Máte k dispozícii skvelé médium, ktoré pomocou Live feed poskytuje možnosť online prenášať vašu ponuku na obrazovky DOOH v obchodnom centre priamo nákupuchtivej cieľovej skupine.    

Pomocou Live feed tak aktivujete vašu cieľovú skupinu priamo tam, kde je, presne so správami, ktoré im potrebujete povedať a v čase, ktorý cieľová skupina na nákupné rozhodnutia preferuje. 

 Pokiaľ ide o DOOH, je k dispozícii nespočetné množstvo typov miest, kde sa pohybuje vaša cieľová skupina, takže značky môžu osloviť spotrebiteľov počas celého ich dňa tam, kde a kedy sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú - pri ceste do práce / z práce, počas prechádzky po nákupných centrách s vysokou návštevnosťou, na pumpe, vo finess, alebo wellness.

Vďaka flexibilite tohto média existuje viacero zaujímavých strategických aktivačných taktík, ktoré značky používajú na dosiahnutie výsledkov pomocou OOH. Značky môžu napríklad zapnúť DOOH médiá propagujúce ponuky na jeho nový rad zimných produktov, keď na určitých trhoch klesnú teploty apod.

Celkovo sú možnosti cielenia s DOOH slušný jackpot, keďže toto médium umožňuje značkám plynulo pracovať s dnešnými meniacimi sa trendami a preferenciami spotrebiteľov a zároveň veľmi cielene využívať svoje kampane na maximalizáciu zásahu a teda aj výsledkov. Budúcnosť tomuto médiu veľmi praje:)

Pre naplánovanie SK, CZ a BIS DOOH vyskúšajte kampaň na: portal.lurity.com 

Naspať na blog