2024: OOH topky, trendy, predikce

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Loňský rok byl pro out of home (OOH) velmi silný a při pohledu do roku 2024 tento segment slibuje další růst a transformaci. Toto dynamické odvětví se nadále vyvíjí, vrací a poskytuje inzerentům výjimečnou kreativu, strategie založené na datech a výsledky založené na technologiích.

Celkově se předpokládá, že celosvětové příjmy z OOH dosáhnou v roce 2023 výše 38,41 miliardy USD, přičemž příjmy z DOOH dosáhnou 17,54 miliardy USD. Do konce roku 2024 se předpokládá, že celosvětové příjmy z OOH dosáhnou 45 miliard USD, tedy téměř trojnásobku. Očekává se, že DOOH zaznamená další výrazný růst a podle prognóz vzroste o 17 % - díky dalším investicím vlastníků médií a zvýšeným investicím do programatické OOH (prOOH).

Zajímá vás budoucnost OOH? V tomto článku se dočtete více o nadcházejících trendech, které budou utvářet prostředí v roce 2024.

OOH je nejlevnější online aktivace

Podle studie "OOH Activation Study 2023" společností Nielsen a ResSolution je OOH dlouhodobě nejefektivnější z hlediska online aktivace (následné vyhledávání informací o propagovaných produktech nebo službách na internetu). Je to proto, že u OOH se platí nejméně za % aktivovaných v porovnání s ostatními typy médií.

Z průzkumu společnosti Nielsen vyplývá, že ačkoli má venkovní reklama na základě reálných dat nejnižší podíl na celkových reklamních investicích (3 %), aktivace online reklamy představuje výrazně vyšší podíl (přesněji 16 %). "To znamená, že online aktivace v důsledku display reklamy je nejlevnější ze všech mediatypů, které mají vyšší podíl na investicích do OOH reklamy, včetně internetu," shrnuje výsledky Hana Friedlaenderová.

OOH je druhou nejzapamatovatelnější formou reklamy

Jedinečnost OOH pro zadavatele spočívá bezpochyby v tom, že se jí doslova nedá uniknout. Jako součást venkovního prostoru oslovuje lidi ve veřejném prostoru v jejich každodenním prostředí. Podle průzkumů více než 2/3 lidí každý den opouští své domovy a míří ven za prací nebo jinými aktivitami.

„Pokud jde o sledování nějaké reklamy, vnější reklama je druhá po televizní reklamě a na stejné úrovni jako sledování videoreklamy na počítači. Téměř sedm z deseti dospělých nad osmnáct let a téměř 4/5 obyvatel velkých měst s více než sto tisíc obyvateli viděli za poslední měsíc nějakou vnější reklamu. Častěji ji viděli mladší respondenti a lidé s vysokoškolským vzděláním. Její viditelnost a dosah z ní dělají účinný nástroj na budování povědomí o značce nebo produktu," vysvětluje Hana Friedlaenderová ze společnosti Nielsen.

OOH je nejméně obtěžující a tedy nejvíce sympatická z médií

Podle průzkumu Nielsen se OOH umístila na prvním místě jako nejméně obtěžující z různých druhů médií, což spočívá zejména v tom, že lidi nejméně obtěžuje sledování reklamy na cestách jako při jiných činnostech spojených se zábavou nebo vyhledáváním informací. Navíc více než 2/5 respondentů si myslí, že OOH může být příjemným vizuálním prvkem veřejného prostoru.

OOH také není vnímána jen jako prostředek komerční reklamy, ale velká část lidí, konkrétně 71% je názoru, že vnější reklama může hrát pozitivní roli při podpoře charitativních a veřejně prospěšných organizací, jakož i být důležitým prostředkem zvyšování povědomí o důležitých sociálních a zdravotních hovoří o průzkumu H. Friedlaenderová.

Další studie (Outsmart, Legacy Media) zjistila, že v OOH v porovnání s TV, tiskem a online má nejsilnější „reference ESG“, což je nejvyšší rating v oblasti životního prostředí, což jen přispívá k jejím sympatiím.

Co z toho vychází v celkovém kontextu?

Předpokládá se, že k zániku cookies dojde v roce 2024, což znamená, že éra vysoce cílených reklam skončí a inzerenti budou muset hledat nové způsoby, jak dosáhnout cílů značky. Budeme svědky ještě většího příklonu značek k využívání OOH.

A jaké jsou základní trendy a predikce?

Spojení kreativity a technologie

V uplynulém roce se výrazně zvýšila kreativita DOOH, od AR a VR až po 3D a AI. V roce 2024 si značky začnou ještě více uvědomovat tyto možnosti a potenciál pro engagement publika. Podle průzkumu Neuroscience „Digital OOH: The Vital Ingredient", je prokázáno, že kreativní digitální OOH exekuce zvýší dopad a přinesou výrazné zvýšení vnímání, zvažování nákupu:

Dynamická OOH poutá o 60 % více pozornosti než statická
Dobře vystavěná OOH cesta spotřebitele, sestávající z kvalitní kreativity a rozmístění ploch může zvýšit pravděpodobnost nákupu až o +35 %
Zvýšení pozornosti spotřebitelů je při 3D DOOH o +15 % vyšší oproti 2D
Až 3násobně vyšší zapamatování obsahu při využití live-stream oproti běžnému dynamickému obsahu

  • Dynamická OOH poutá o 60 % více pozornosti než statická
  • Dobře vystavěná OOH cesta spotřebitele, sestávající z kvalitní kreativity a rozmístění ploch může zvýšit pravděpodobnost nákupu až o +35 %
  • Zvýšení pozornosti spotřebitelů je při 3D DOOH o +15 % vyšší oproti 2D
  • Až 3násobně vyšší zapamatování obsahu při využití live-stream oproti běžnému dynamickému obsahu

Návrat slávy značky s pomocí OOH

OOH je dobře známá svou schopností poskytovat slušný zásah. V roce 2024 pokračuje renesance návratu OOH jako základního kanálu brand building: OOH je však neuvěřitelně silná při zvyšování znalosti značky (+23 %) a důvěryhodnosti značky (+8 %). Společnosti jako PepsiCo, McDonald's a HSBC využívají silné stránky OOH k budování svých značek dlouhodobě a kontinuálně a brzy spolu uvidíme, že jich bude následovat stále více značek.

Pokračující růst programatické OOH

V roce 2024 se bude technologie programatické OOH (PrOOH) nadále rozvíjet a budeme svědky snahy o standardizaci PrOOH spolu s větším počtem vlastníků OOH médií. Předpokládá se, že výdaje na programatickou OOH porostou v následujících 18 měsících v průměru o třetinu (VIOOH State of the Nation). Směrování ke stále digitálnějším a datově orientovaným výsledkům prostřednictvím programování se bude nadále zvyšovat, přičemž spotřebitelé budou požadovat dynamičtější videoobsah k propojení OOH s jejich ostatními digitálními mediálními kanály. Inzerenti budou ještě více akceptovat PrOOH jako součást svých multikanálových digitálních strategií.

Maloobchodní média + DOOH = podpora nákupu

Úloha OOH v rámci ekosystému maloobchodních médií bude nadále nabírat na síle a DOOH se stane klíčovým hráčem v každé marketingové strategii pro zákazníky: kvalitně vystavěná cesta OOH zaručí, že poselství se dostane ke správnému publiku přesně ve správném okamžiku, od začátku jeho cesty až po konečný nákup v obchodě. Takto vystavěná cesta poskytuje značkám jedinečnou příležitost pracovat se spotřebiteli kontinuálně. Ještě větší integrace DOOH s maloobchodními mediálními sítěmi umožní marketérům zvýšit výkonnost jejich shopper marketingu.

Na závěr: AI

Trend využívání AI z roku 2023 pokračuje: je jasné, že OOH agentury a vlastníci médií budou pokračovat v integraci umělé inteligence s cílem zlepšit efektivitu, kreativitu a kopírování se záměrem vytvořit ještě efektivnější OOH kampaně.

Informační zdroje:

Talon, Thinking Outside: 2024 OOH Trends & Predictions, 1/12/23

MAM: Výzkum Nielsen: OOH je efektivní reklamou, 20/12/23

Foto: Unsplash.com, Eddie Bugajewski

Back to blog