4 základní digitální OOH trendy, o kterých byste měli vědět

  • 4 minúty čítania
Profile picture for user petra_lilwo
Petra Lilwo the strategist

Digitální out-of-home reklama (DOOH) je jako na horské dráze a od svého vrcholu v roce 2019 následně v roce 2020 zaznamenala dramatický pokles.

V roce 2019 Business Insider zdůraznil, že DOOH je hlavní hnací silou růstu veškeré out-of-home (OOH) reklamy na světě. Insider Intelligence dodává: V roce 2019 tvořila DOOH až 28,3 % všech OOH reklam.

Vzhledem k omezením Covid-19, která nutí spotřebitele zůstávat doma, klesly celosvětové výdaje na DOOH - v roce 2020 až o 16,6 %, zatímco OOH letos zaznamenává nejhorší pokles příjmů v historii.

Budoucnost DOOH reklamy

Co je pro DOOH nejzajímavější? Trend digitálních technologií: do roku 2025 se očekává, že samotná DOOH dosáhne 32 % celkových výdajů na OOH reklamu. Podle studie DPAA 81 % inzerentů doporučuje DOOH ve svých mediálních plánech.

V současné době se návštěvnost obchodů vrátila na úroveň před pandemií a digitální technologie zaznamenaly prudký nárůst. Opět nastává vzrušující doba pro investování reklamních výdajů do DOOH!

Zde jsou 4 největší trendy v oblasti reklamy DOOH. Každý z nich vám pomůže pochopit, kam byste měli v roce 2022 umístit rozpočet na reklamu své značky.

Čtyři klíčové trendy v reklamě DOOH:

  1. Návrat návštěvnosti po pandemii => DOOH neustále roste
  2. Růst DOOH => explozivní růst digitálních technologií a naopak
  3. Dynamický DOOH => posun na vyšší úroveň, role dynamického digitálního obsahu
  4. Zlepšení reklamních technologií => příležitost pro růst značky

Návštěvnost obchodů roste po celém světě. Podle YouGov vzrostla v říjnu návštěvnost obchodů ve Velké Británii o 4 % oproti září, což ukazuje pozitivní signály v době, kdy se blíží klíčové termíny nákupů.

Tato rostoucí čísla znamenají, že reklama na značky je vnímána ve větší míře. Podle průzkumu OAAA si více než čtyři z deseti lidí všímají OOH více než před pandemií, přičemž počet lidí, kteří si jí všímají "mnohem více", vzrostl o 9 % oproti září 2020.

O tom svědčí i skutečnost, že příjmy z OOH vzrostly ve 2. čtvrtletí 2021 o 38 %, přičemž velký podíl na tomto oživení má DOOH. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostl podíl DOOH o téměř 80 %.

  1. Návrat návštěvnosti po pandemii => DOOH neustále roste

Společnost PQ předpokládá, že do roku 2025 dosáhnou příjmy z reklamy DOOH 25 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že DOOH je hlavní hnací silou růstu out-of-home a do roku 2025 bude představovat 7,3 %, digitální reklamu čekají plodné roky. Na co byste ale měli zaměřit své výdaje?

Podle průzkumu OAAA jsou pro spotřebitele nejrelevantnější OOH reklamy v maloobchodě (63 %), rychlém občerstvení (62 %) a potravinách a nápojích (60 %). Největší příležitost nabízejí obchody s potravinami, které podle 85 % spotřebitelů budou v roce 2022 navštěvovat týdně nebo častěji. Dalším nejlepším cílem jsou maloobchodní prodejny, které 57 % spotřebitelů plánuje navštívit alespoň jednou týdně.

Cestování bude i nadále narůstat, neboť se očekává, že v roku 2022 bude 78 % lidí dojíždět alespoň na částečný úvazek. Velký růst se očekává v oblasti dovolených a letecké dopravy. Až 72 % respondentů uvedlo, že v roce 2023 bude cestovat na dovolenou a 51 % plánuje letět letadlem.

Vzhledem k těmto číslům je zřejmé, že reklama DOOH bude nabírat na síle, protože návštěvnost obchodů a cestování by měly mít i nadále rostoucí tendenci.

2. Růst DOOH => explozivní růst digitálních technologií a naopak

Portál Statista předpovídá, že celosvětové výdaje na reklamu DOOH vzrostou v roce 2027 o 9,2 miliardy dolarů ve srovnání s rokem 2019. Vzhledem k tomu, že inzerenti investují více výdajů do digitální reklamy, budeme také svědky nahrazování obrazovek OOH digitálními.

PwC předpovídá, že do roku 2023 bude tempo růstu digitální out-of-home reklamy činit 8,44 %.

Technologie jsou stále pokročilejší a profesionálové v oblasti marketingu a reklamy s nimi musí držet krok. Není divu, že podle DPAA se v posledních 18 měsících až 77 % inzerentů snažilo rozšířit své znalosti o DOOH.

Znalosti a přehled v kombinaci s většími technickými možnostmi znamenají, že digitální technologie v OOH mohou pomoci zvýšit návratnost investic.

3. Dynamický DOOH => posun na vyšší úroveň, role dynamického digitálního obsahu

Reklama DOOH založená na datech je stále důležitější, protože pomáhá reklamní kreativě zacílit na správné lidi ve správný čas a dosáhnout konverze. Jedná se o TOP klíčový trend v oblasti DOOH.

Abyste zvýšili návratnost investic do značky a zaujali své publikum, musí mít vaše reklamy kontext. A nejen to, musí být relevantní a aktuální.

Klíčem k dosažení těchto cílů je dynamika a využívání kvalitních dat. Data z chytrých telefonů, aplikací, kde jsou spotřebitelé zaregistrováni, chytrých hodinek a dalších zařízení změní prostor DOOH. Dynamická OOH reklama může využívat údaje o poloze a vzorcích návštěvnosti spotřebitelů v dané oblasti, aby lépe porozuměla obsahu a reklamě, které by je mohly zajímat.

Díky přístupu k velkému množství obsahu "na dlani" má dnes mnoho lidí pocit, že statická reklama prostě nestačí. Obsah reklamy musí upoutat pozornost a zvýšit povědomí o značce nebo produktu. Sdělení a vizuální stránka musí být dostatečně silné, aby podnítily zapamatování a přiměly k akci.

Proto bude pro marketingový tým značky nezbytné využívat data pro dynamický DOOH.

Úloha dynamického digitálního obsahu

Video a další dynamický obsah se trvale osvědčuje jako poutavý. Proto není překvapením, že výdaje na reklamu DOOH výrazně porostou.

Když jsme zkoumali vliv videa na reklamu, zjistili jsme, že video může přinést o 85 % vyšší CTR ve srovnání se statickou reklamou.

Cílení na spotřebitele ve veřejné dopravě, v maloobchodních zařízeních nebo obecně ve světě s poutavým obsahem je vítězná kombinace. Bez možnosti zrušit nebo změnit účel reklamy je pravděpodobnější, že se spotřebitelé zapojí a zapamatují si vaši kreativu (a provedou konverzi).

4. Zlepšení reklamních technologií => příležitost pro růst značky

V posledních dvou letech došlo k neuvěřitelnému zlepšení reklamních technologií. Na jedné platformě můžete vytvářet přesvědčivé kreativy pro největší i nejmenší obrazovky. Díky automatizaci výroby můžete během několika minut reprodukovat kreativu pro všechny velikosti reklam a získat tak skutečný vícekanálový zážitek.

Díky platformě Lurity a softwaru pro plánování můžete kombinovat formáty, které jsou nejvhodnější pro váš typ sdělení a cílovou skupinu: ať už jde o digitální displeje v nákupních centrech na Slovensku nebo v České republice, na Slovenské poště, v Coop Jednotě, ve wellness centru, na benzinových pumpách nebo jednoduše na LED tabulích.

Marketingový tým navíc může v reálném čase kontrolovat nasazenou kampaň nebo si vyměňovat vizualizace a videa probíhající kampaně. Bez ohledu na to, kde se vaše digitální značení nachází, má váš tým nad kampaní plnou kontrolu.

Klíčové poznatky o trendech v oblasti DOOH reklamy:

Covid-19 sice zkomplikoval situaci v oblasti OOH, ale zároveň podpořil a urychlil růst samotné DOOH.

S rokem 2022, rostoucími nákupními a cestovními trendy, digitálním růstem, dynamickými příležitostmi a zdokonalováním reklamních technologií se bude reklamě DOOH dařit.

Pokud se budete řídit těmito trendy v reklamě DOOH a začleníte toto chytré médium do svého standardního mediálního mixu, můžete si být jisti, že vaše reklamní kampaně cílí na správné lidi, na správném místě, ve správný čas a pěkně kontinuálně. Investování části výdajů na reklamu do tohoto rozvíjejícího se prostoru umožní vaší značce získat náskok před konkurencí a příjemně růst.

Zdroj: https://www.bannerflow.com/blog/essential-dooh-advertising-trends-2022/

Photo by Jamie Davies on Unsplash

Back to blog