Profile picture for user petra_sedilek

O vývoji startupu zameraného na digitálnu out of home (DOOH) reklamu, ktorý sa za posledné tri roky vyvinul na jedno z kľúčových komunikačných médií, hovorí riaditeľ spoločnosti Lurity František Farenzena.

Out of home reklama je najstaršou formou propagácie. Osvetlené reklamné plochy na Times Square v New Yorku alebo Piccadilly Circus v Londýne sú známe po celom svete. 

Napriek všadeprítomnosti je DOOH reklama ťažko merateľné médium, a tak v konkurenčnom boji s online svetom klesla na popularite. Vývoj priniesol nové formy reklamy a jednou z najvyspelejších je tá, v ktorej sa aplikujú online technológie do digitálnej OOH a prenesú sa do relevantného prostredia, kde sa pohybuje veľký počet ľudí. DOOH forma reklamy osloví každým prehratím x-násobne vyšší počet zákazníkov ako len jedného za monitorom či obrazovkou telefónu.

Reklama spoločnosti Lurity je dnes viditeľná v päťdesiatich obchodných centrách, na poštách a v zdravotníckych zariadeniach. S počtom päťsto obrazoviek dnes pôsobí na troch trhoch a oslovuje zákazníkov v ideálnom rozpoložení, presne vtedy, keď sú pripravení nakupovať a od možnosti nákupu sú vzdialení iba pár metrov. 

Jednou z našich inovácií je Live feed kampaň, v krátkom čase pribudne možnosť v rámci jednej kampane zobraziť rozdielne reklamy v závislosti od času, vonkajšej teploty či počasia. 

Na pozícii riaditeľa spoločnosti Lurity Slovensko a Česká republika pôsobíte už nejaký čas. Predtým ste pracovali v médiách. Ako vnímate kvalitatívny rozdiel v preferenciách čitateľa printu a digitálnej OOH?

Každé médium má v mediálnom mixe svoju pozíciu, nie každé sa však dokáže plne prispôsobiť vývoju trhu. Digitalizácia a internet zmenili správanie spotrebiteľa aj trh. Obsah printov nájdeme väčšinou rýchlejšie na webe, DOOH sa odkláňa od papierových bilbordov a počet digitálnych plôch rastie. Doba je rýchla a čas potrebný na produkciu plagátov už nestíha dynamike trhu. Pri DOOH tlač vypadáva, distribúcia reklamy sa online pripojením plôch do nášho plánovacieho portálu skrátila z hodín na sekundy. Celý proces je časovo a finančne zefektívnený. 

Náš plánovací a predajný portál lurity.com je miesto, kde si klienti ľahko vytvoria, spravujú a kontrolujú svoju kampaň. Pri tvorbe bol náš cieľ jasný: udržať jeho ľahké ovládanie – naplánovať kampaň nemôže byť zložitejšie, ako objednať si pizzu. Niekoľko tisíc zrealizovaných kampaní je dobrá vizitka a motivácia vylepšovať DOOH. Jednou z našich inovácií je Live feed kampaň, v krátkom čase pribudne možnosť v rámci jednej kampane zobraziť rozdielne reklamy v závislosti od času, vonkajšej teploty či počasia. 

Štatistiky hovoria, že efektivita DOOH je konkurenciou online aj televíznych reklám. Je to pravda?

Obchodné centrá sú z pohľadu počtu návštevníkov unikátne. Také masívne sústredenie zákazníkov na jednom mieste, bez ohľadu na veľkosť aglomerácie, v ktorej sa obchodné centrum nachádza, žiadny iný typ reklamných plôch nevykazuje. Aj preto zadávatelia túto cieľovú skupinu preferujú najviac.

Máme veľké ambície aj v zahraničí. Posledné dva roky sme sa sústredili na vyladenie produktu, teraz sme už však pripravení vstúpiť na nové trhy.

Lurity má v troch krajinách stovky plôch, ktorými mesačne osloví viac ako pätnásť miliónov ľudí. Podľa aktuálnych dát je to reálne číslo vychádzajúce z priemernej návštevnosti centier a deklarovaného pohybu spotrebiteľov v blízkosti našich plôch. Dáta o pohybe zákazníkov v dosahu plôch sú všeobecne Achillovou pätou DOOH. Aj tu však vylepšujeme možnosti merania. Klientom plánujeme poskytovať pravidelne aktualizované dáta už v dohľadnej dobe.

Ako sa darí segmentu DOOH na Slovensku a v Čechách? Jeho popularita výrazne stúpa, a to z dôvodu slušného zásahu. Aká ho čaká budúcnosť?

Spoločnosť Lurity pôsobí v segmente DOOH reklamy už šiesty rok. Rastúci trend na trhoch, kde pôsobíme, hrá za toto obdobie jednoznačne v prospech DOOH. Rastie počet nosičov, klientov aj počet kampaní. Aktuálne máme v segmente digitálnych plôch v obchodných centrách na troch trhoch až päťdesiat obchodných centier a niekoľko stoviek iných plôch v outdoore a indoore. Z pohľadu rozloženia podľa trhov je väčšina alokovaná na slovenskom a českom trhu. Zadávateľom máme čo ponúknuť. Trend ukazuje, že záujem o tento typ média bude aj naďalej rásť. Rovnako rozširujeme možnosti využitia nášho plánovacieho portálu aj pre monetizáciu ďalších plôch.

Lurity je etablovaná v troch európskych krajinách. Aké sú vaše ďalšie plány? 

Máme veľké ambície aj v zahraničí. Posledné dva roky sme sa sústredili na vyladenie produktu, teraz sme už však pripravení vstúpiť na nové trhy. 

Zdroj: https://www.forbes.sk/frantisek-farenzena-expandujeme-lebo-s-klientmi-h…